बेकायदो रेंव येरादारी करपी 11 ट्रक चालकांचेर कारवाय

बेकायदो रेंव येरादारी करपी ट्रक.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजीः पोरणें गोंय पुलिसांनी शुक्रारा सकाळीं बेकोयदो रेंव येरादारी करपी गोंयांत नोंदणी केल्ले 6 जाल्यार महाराष्ट्रांत नोंदणी केल्ले 5 अशा 11 ट्रकांचेर कारवाय करून 2 लाख मोलाची रेंव जप्त केल्या. ह्या प्रकरणांत त्या 11 ट्रकांच्या चालकांक पणजेच्या प्रथमवर्ग न्यायालयान 10 हजार रुपयांच्या वैयक्तीक हमीचेर आनी हेर अटींचेर जामिनाचेर सुटका केल्या. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण पोरणें गोंय ते फोंडें म्हामार्गा वयल्यान बेकायदो रेंवेची येरादारी जातली अशी म्हायती गुप्तहेरांनी पुलिसांक दिल्ली. ते प्रमाण उत्तर गोंय जिल्हो पुलीस अधिक्षक शोबीत सक्सेना आनी उपअधिक्षक सुदेश नायक हांच्या मार्गदर्शना खाला पुलीस निरिक्षक सतीश पडवळकार हांच्या फुडारपणा खाला पुलीस उपनिरिक्षक विराज धावस्कार, हवालदार प्रेमनाथ पार्सेकार आनी हेर पुलिसांनी संबंदीत मार्गाचेर शुक्रारा फांतोडेर सांपळो रचलो. मजगतीं, शुक्रारा सकाळीं 6.45 वरांचेर पुलिसांनी खोर्ले वाठारांत रेंवेची येरादारी करपी 11 ट्रक आडावन चालकां कडेन चवकशी केली. त्या वेळार तांचे कडेन रेंवेची येरादारी करपी कसलेच परवाने नाशिल्ल्याचें उडवाडाक आयलें.