बेकायदो कामांक लागून काणकोणचें नांव इबाडटा

संबंदीत अधिकाऱ्यांक निवेदन भेटयतना वैष्णव पेडणेंकार. कुशीक साहील पागी, रत्नाकर गांवकार, सिद्धार्थ गायक, तुळशीदास झोरे आनी हेर.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वैष्णव पेडणेंकारः मुख्यमंत्र्यां सयत संबंदीत अधिकाऱ्यां कडेन मागणी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

मडगांवः मसाज पार्लर, शिंदळकी वेवसाय आनी घुंवळी वखदांचो वेव्हार ह्या सारकिल्ल्या बेकायदो कामांक लागून काणकोणच्या दर्यादेग वाठारांचें आनी हेर वाठारांचें नांव इबाडलां. असो दावो युवक काँग्रेसीचे उपाध्यक्ष वैष्णव पेडणेंकार हांणी केला आनी अशा बेकायदो वेवसायांचेर कारवाय करपाची मागणी केल्या. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव आनी हेर संबंदीत विभागांक काणकोणच्या गंभीर स्थिती विशीं लेखी कळयलां आनी तांचेर कारवाय करपाची मागणी केल्या.

भुंयपूत आनी थळावे लोक कायदेशीर वेव्हार करतात, तरी लेगीत अधिकारी तांचे आड कारवाय करतात. बिगर गोंयकारांच्या बेकायदो वेवसायांचेर तांचें मातूय लक्ष ना. घडये तांकां बेकायदो वेवसाया खातीर हप्तो मेळटा आसतलो, असोय दुबाव पेडणेंकार हांणी उक्तायला.

काणकोणां पर्यटनाचें बरे आनी कायदेशीर उपक्रम जायच, पूण बेकायदो वेवसाय नाकात. बेकायदो मसाज पार्लर, शिंदळकी वेवसाय, घुंवळे वखदां आनी आवाज प्रदुशण नाका. एका अहवाला प्रमाण वेवसायीक लिंगीक वेव्हारा संबंदांत मानवी तस्करी खातीर गोंय ही भारतांतली एक मुख्य सुवात. मसाज पार्लराच्या नांवा खाला भारतांतल्या हेर राज्यांतल्यान आनी  विदेशांतल्या चलयांक, बायलांक एजंटा वरवीं गोंयांत नोकरी दिवपाच्या नांवान हाडटात. काणकोण म्हालांत मसाज पार्लसाच्या नांवा खाला शिंदळकी वेवसायाचें रॅकेट पातळ्ळां. काणकोण पालिकेच्या एका आदल्या नगरसेवकानूय तसो आरोल केल्लो, अशें पेडणेंकार हांणी सांगलें.

सीआरझॅड, एनडीझॅड, इकॉ सेंन्सिटीव्ह झोनांत रिसॉर्टस, हॉटेलां, कॉटेजी, रॅस्टोरंण्टाच्या बेकायदो बांदकामांचेर आनी काणकोणच्या दर्यादेग वाठारांत परवाने नासतना चलिल्ल्या बेकायदो बांदकामांचेर कारवाय करपाची मागणी पेडणेंकार हांणी केल्या. काणकोणच्या दर्यादेग वाठारांतलें आवाज प्रदुशण आडावपा खातीर संगीत कार्यावळी आनी पार्ट्यांचेर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची खरसाणीन अंमलबजावणी जावपाक जाय. काणकोण दर्यादेग वाठारांतलो शिंदळकी वेवसाय आळाबंदा गाडचे खातीर  काणकोण दर्यादेग वाठारांत बेकायदो तरेन सुरू आशिल्ल्या सगळ्या मसाज पार्लरांचेर खर कारवाय करची, अशी पेडणेंकार हांणी मागणी केल्या. तशेंच काणकोणच्या पासयांचेर तशेंच दर्यादेगेर लमाणी आनी काश्मिरींनी केल्लीं सगळीं अतिक्रमणां बेगोवेग काडचीं, अशेंय तांणी मागलां.