बाथ टबांत बुडून 7 वर्सांचे विशेश चलयेक मरण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पोरणें गोंया फ्रांसीस झेव्हियर हॉस्टेलांतली घडणूक

भांगरभूंय प्रतिनिधी
पणजी : पोरणें गोंया सेंट फ्रांसीस झेव्हियर अकादमीच्या हॉस्टेलांत गरम उदकान भरिल्ल्या बाथ टबांत बुडून 7 वर्सांचे विशेश चलयेक दुर्देवी मरण अायलें. ह्या प्रकरणांत पोरणें गोंय पुलिसांनी सेंट फ्रांसीस झेव्हियर अकादमीच्या हॉस्टेल वॉर्डन सीस्टर रिटा फर्नांडीस (51, कळंगूट) हिचे सयत मजतीस मीना डाब्रे (48, मुंबय) हांचे आड सदोश मनीसवधाचो गुन्यांव दाखल केला.
पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण, ह्या प्रकरणांत उत्तर गोंय बाल कल्याण समितीचे अध्यक्ष एस्थर टोर्रीस हांणी पुलिशेंत कागाळ दाखल केल्या. ते प्रमाण, मूळ ओडिसा अानी सांत जुझे द एरीयलची ग्रेसी नायक ही 7 वर्सांची विशेश चली आशिल्ल्यान तिका कुटुंबियांनी पोरणें-गोंयच्या सेंट फ्रांसीस झेव्हियर अकादमीच्या हॉस्टेलांत दवरिल्ली. सदचे प्रमाण शेनवारा सांजे 4.45 वरांचेर तिका न्हाणोवपाक मजतनीस घेवन आयली. ते चलयेक बाथ टबांत दवरून ती उदक गरम आशिल्ल्यान थंड उदक हाडपाक भायर अायली. मजगतीं, ग्रेसी नायक गरम उदकान भरिल्ल्या बाथ टबांत बुडली. बेगोबेग तिका खाजगी हॉस्पिटलांत व्हेली. पूण 79 टक्के ती लाशिल्ली. तिचेर मुळावे उपचार केले उपरांत तिका बांबोळे गोमॅकाँत दाखल केली. आयतारा तिचेर उपचार सुरू आसतना तिका मरण आयलें.
पुलिसांनी दुबावितां अाड गुन्यांव दाखल करून तपास सुरू केला. तशेंच मरण आयिल्ल्या चलयेची कूड गोमॅकाँत मड्या घरांत दवरल्या.