बागा अस्तंत बंगालांतले बायलेचेर सामुहीक बलात्कार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

6 अनवळखी मनशां आड गुन्यांव दाखल

पणजी: बागा वाठारांत अस्तंत बंगालांतले 38 वर्सां पिरायेचे बायलेचेर सामुहीक बलात्कार केल्ल्याची दुर्दैवी घडणूक मुखार आयल्या. ह्या प्रकरणांत कळंगूट पुलिसांनी स अनवळखी मनशां आड गुन्यांव दाखल केला. मजगतीं, पिडीत बायलेचेर बांबोळे मानसोपचार संस्थेच्या हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात.

पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण बिरेस्तारा 23 वेर सकाळीं पणजी कदंब बस स्टॅण्डा कुशीक एक बायल बोवाळ घालीत आशिल्ल्याची म्हायती पुलीस नियंत्रण कक्षाक मेळिल्ली. ते प्रमाण, पुलिसांनी दुबावीत बायलेक पणजी पुलीस स्टेशनार हाडले उपरांत तिका ताब्यांत घेवन बांबोळे गोंय वैजकी म्हाविद्यालयाच्या हॉस्पिटलांत व्हेली. त्या वेळार दोतोरांनी तिची भलायकी सारकी नाशिल्ल्यान तिका मानसोपचार संस्थेच्या हॉस्पिटलांत दाखल करपाक सांगलें.

थंय तिचेर उपचार सुरू आसतना तिणें थंयच्या दोतोरांक आपल्याचेर 18 ते 20 फेब्रुवारी मजगतीं बागा वाठारांत स अनवळखी मनशांनी सामुहीक बलात्कार केल्ल्याची म्हायती दिली. तशेंच त्या मनशांनी तिचे भांगर, बॅग आनी हेर वस्तू चोरिल्ल्याचें सांगलें. थंयच्या दोतोरांनी वयली म्हायती पणजी पुलिसांक दिली. ते प्रमाण पणजी पुलीस स्टेशनाचे निरिक्षक निखील पालयेंकार हांच्या मार्गदर्शना खाला उपनिरिक्षक मयूर पणशीकार, थंयचे दोतोर आनी बिगर सरकारी संस्थेचे मजतीन पिडीत बायलेचो जबाब तशेंच कागाळ नोंद करून घेतली. फुडले कारवाये खातीर वयलो जबाब कळंगूट पुलिसां कडेन वर्ग केला.

हाची दखल घेवन कळंगूटचे पुलीस निरिक्षक दत्तगुरू सावंत हांच्या मार्गदर्शना खाला उपनिरिक्षक किरण नायक हांणी स अनवळखी मनशां आड सामुहीक बलात्कार आनी चोरी केल्ल्या प्रकरणांत भादंसंच्या 376 डी आनी 379 खाला गुन्यांव दाखल करून तपास सुरू केला.

मजगतीं, हें प्रकरण गंभीर आशिल्ल्यान फुडलो तपास करपा खातीर पणजेंतल्या महिला पुलीस स्टेशना कडेन वर्ग करपा खातीर प्रक्रिया सुरू केल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या. ते प्रमाण सोमारा हें प्रकरण तांचे कडेन वर्ग जातलें.

मेळिल्ले म्हायती प्रमाण पिडीत बायल आपल्या एका इश्टा सयत दोन सप्तकां पयलीं गोंयांत आयिल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या. ताका लागून पुलीस ताचो सोद घेतात. तशेंच वाठारांतले सीसीटीव्ही आनी हेर पुरावे एकठांय करीत आशिल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या.