बलात्कार प्रकरणांत तरणाट्याक 10 वर्सांची कश्टाची बंदखण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

1.5 लाखांचो दंड, पोक्सो न्यायालयाचो आदेश

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : साश्ट म्हालांतल्या 16 वर्सां पिरायेच्या चलयेचे अपहरण करून लिंगीक अत्याचार केल्ले प्रकरणांत मूळ दिल्लींतल्या मोहम्मद रशीद उर्फ आशिश सलमाने ह्या 27 वर्सा पिरायेच्या तरणाट्याक पणजेच्या पोक्सो न्यायालयान 10 वर्सांची कश्टाची बंदखण आनी 1.5 लाख रुपयांचो दंड हे सयत हेर ख्यास्त केल्या. हे विशींचो निवाडो न्या. दुर्गा मडकयकार हांणी दिलो.
ह्या प्रकरणांत पिडेस्त चलयेच्या आवयच्या कागाळे वयल्यान कुंकळ्ळी पुलिसांनी पयली अपहरणाचो गुन्यांव दाखल केल्लो. आरोपीन 29 फेब्रुवारी 2020 दिसा सकाळीं 6.30 वरांचेर पिडेस्त चलयेचे अपहरण केल्ल्याचे म्हणिल्लें. कागाळेंत आरोपी तरणाट्याचें नांव लेगीत नमूद केल्ले. पुलिसांनी दुबावीत तरणाट्याचेर सान पिरायेच्या चलयेचे अपहरण केल्ले प्रकरणांत भा. दं. सं. च्या कलम 363 आनी गोंय बाल कायद्याचें कलम 8 खाला गुन्यांव दाखल करून तपास सुरू केल्लो. मजगतीं, आरोपी तरणाट्यान चलयेक 3 मार्च 2020 दिसा घरा सोडले. पुलिसांनी चलयेची चवकशी केली तेन्ना तिणें सांगलें, आपले फोटो सोशल मिडियाचेर व्हायरल करपाची धमकी दिवन तिका मुंबयंत व्हेल्ल्याची म्हायती पिडेस्त चलयेन दिली.
मुंबयंत एका हॉटेलांत आनी उत्तर गोंयांतल्या एका हॉटेलांत तिचेर लिंगीक अत्याचार जाल्ल्याची म्हायती तिणें पुलिसांक दिली. वैजकी चांचणेंत तिचेर लिंगीक अत्याचार जाल्ल्याचे स्पश्ट जाला. पुलिसांनी आरोपी विरोधांत बलात्काराचो (भा.दं. सं. कलम 376) आनी बाल लिंगीक शोशण कायदाे 2012 (पॉक्सो) कायद्याच्या 4, 8 अानी 12 कलमा खाला गुन्यांव दाखल करून दुबाविताक अटक केल्या.
मडगांवच्या दक्षीण गोंय जिल्हो आनी सत्र न्यायालयान 18 मार्च दिसा ताका सशर्त जामीन मंजूर केल्लो. ह्या प्रकरणांत कुंकळ्ळी पुलिसांनी 30 एप्रील 2020 दिसा तरणाट्या आड न्यायालयांत आरोपपत्र दाखल केल्ले. 27 ऑक्टोबर 2021 दिसा न्यायालयान आरोप निश्चीत करून सुनावणी घेतली. उपरांत हे प्रकरण पणजी पोक्सो न्यायालया कडेन वर्ग केल्ले. मजगतीं, आरोपीन चलयेचे अपहरण करून तिका मुंबयंत व्हेले, हे विशींचे पुरावे नाशिल्ल्यान ताका न्या. दुर्गा मडकयकार हांणी भादंसंच्या कायद्याचें कलम 363 खाला निर्दोश सुटका केल्ली. जाल्यार लिंगीक अत्यचार आनी हेर कायद्या खाला आरोपीक दोशी थारायिल्ले.