बर्जर पेंट कंपनीचो उजो अजुनूय धुमसता

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भलायकी विशींची मार्गदर्शक तत्वांची मुजत 72 वरां वाडयली

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
म्हापशेंः पिळर्णा उद्देगीक वसणुकेंत बर्जर बेकर ह्या पेंट तयार करपी कंपनीच्या गुदांवाक लागिल्लो उजो दुसऱ्या दिसाय धुमसत आशिल्लो. रसायनाच्या भुंयगत टांकयेचेर काँक्रीट स्लॅब कोसळिल्ल्यान उजो पालोवपाच्या कामांत आडखळ निर्माण जाल्या. जेसीबीच्या मजतीन हो स्लॅब काडपाचें काम हातांत घेतला. लोकांच्या सुरक्षे खातीर सरकारान जारी केल्ली मार्गदर्शक तत्वांची मुजत 72 वरांनी वाडयल्या.
मंगळारा दनपरां 2.30 वराच्या सुमाराक बर्जर पेंट कंपनीच्या गुदांवांत शॉर्टसर्किटाक लागून भिरांकूळ उजो लागिल्लो. उज्याची खरसाण चड आशिल्ल्यान उजो पालोवपाक वट्ट 16 उदकाचे बंब वापरिल्ले. तरी लेगीत उजो धुमसतूच अाशिल्लो.
घडणूक सुवातेर डॉ. प्रमोद सावंत हांणी भेट दिवन पळोवणी केले उपरांत सरकारान मंगळारा रातीं उसरां लोकांच्या भलायकेचे नदरेन दुर्घटणाग्रस्त कंपनीच्या दोन किमि. क्षेत्रांतल्या नागरिकां खातीर मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्ली. ते प्रमाण साळपे गांवांतल्या नागरिकांनी रातींच घरां बंद करून सोयरे वा हॉटेलांनी तशेंच शेजारच्या घरांनी आसरो घेतिल्लो.
सध्या उज्याचेर नियंत्रण मेळयलां. हे खातीर आतां मेरेन 6 टन फोम तशेंच 15 लाख लिटर उदकाचो वापर केला. दळाचे 100 वयर कर्मचारी दीसरात काम करतात. ते भायर संरक्षण, नौदळ, एमपीटी आनी हेर कंपनींची मजत मेळटा, अशें उत्तर गोंय उजो पालोवपी दळाचे सहाय्यक विभागीय अधिकारी अजीत कामत हांणी सांगलें.
मजगतीं, गुदांवाच्या आवारांत कर्मचाऱ्यांची सुमार 50 वाहनां पार्क करून दवरिल्लीं. ती लासून गोबर जाली. हातूंत चारचाकी आनी दुचाकींचो आस्पाव आसा.

सध्या कोसळिल्ल्या स्लॅबाचे डेब्रीस काडपाचें काम सुरू आसा. लुकसाणीचो आंकडो अजून स्पश्ट जावंक ना. पुराय उजो नियंत्रणांत आयले उपरांत अदमास कळटलो. विमो अधिकारी आयिल्ले आसून तांचे वांगडा बसका घेवन फुडली कार्यवाही करतले, अशी म्हायती कंपनीचे वेवस्थापकीय संचालक राजेश मेहरोत्रा हांणी दिली.\