बर्जर पेंटः 60 कोटीचें लुकसाण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कंपनी कडल्यान उजो दुर्घटणेचें लुकसाण अदमासपत्रक सादर

म्हापशें: पिळर्ण उद्देगीक वसणुकेंतल्या बर्जर बेकर पेंट कंपनीक लागिल्ल्या भिरांकूळ उज्यांत 60 कोटी रुपयांचें लुकसाण जालां. हे दुर्घटणेच्या सप्तका उपरांत बुधवारा कंपनीन लुकसाणीचें अदमासपत्रक उजो पालोवपी दळाक सादर केलां.

फाटल्या मंगळारा 10 वेर दनपारां 2.15 वरांचेर शॉर्टसर्कीट जावन कंपनीच्या वेरहावजाक उजो लागिल्लो. वेरहावज चार हजार चौमि सुवातेंत आसा. हो उजो नियंत्रणांत हाडपा खातीर उजो पालोवपी दळाक 16 वरां लागलीं. हे खातीर 5 हजार लिटर फोम आनी​ लाखांनी लिटर उदकाचो वापर करचो पडलो. तरी लेगीत फाटले आठ दीस उजो धुमसतूच आसा.

हे दुर्घटणेंत कंपनीच्या गुदांवांतलो कच्चो म्हाल, तयार म्हाल, पुराय वेरहावज, तातूंतली मशिनरी, फर्निचर, एक रितो कंटेनर लासून गोबर जाल्लो. हातूंत कंपनीचे 60 कोटी रुपयांचें लुकसाण जालां.

तशेंच कर्मचाऱ्यांच्यो 40 दुचाकी, स्विफ्ट आनी मारुती ओमनी ह्यो दोन मोटारी आनी कच्चो म्हाल घेवन आयिल्लो ट्रक अशीं 43 वाहनां ह्या उज्यांत सांपडिल्ल्याची नोंद कंपनीन आपल्या अहवालांत केल्या. ह्या सगल्या गाडयांचें 80 लाख रुपयांचें लुकसाण जालां. ताका लागून हो लुकसाणीचो आंकडो 60 कोटी 80 लाख रुपया आसा अशी म्हायती उजो पालोवपी दळाच्या गोपांनी दिली.

मजगतीं, ह्या मानव निर्मीत आपत्ती वेळार जाल्ल्या प्रदुशणाची दखल घेवन कंपनीच्या शेजरा आशिल्ल्या साळपें गांवांतल्या दोन किमि. अंतर वाठारांतले लोक प्रशासनाचे सुचोवणे वयल्यान सुरक्षीत थळार गेल्ले. तशेंच ह्या गांवांतल्या बांयांतलें उदक प्रदुशीत जालां. हाका लागून ही कंपनी हेर कडेन स्थलांतर करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. हे दुर्घटणेचे कारण आनी उप्रशिल्ली पर्यावरणीय लुकसाणेची चवकशी करपा खातीर सरकारान समिती स्थापन केल्या.