बर्जर कंपनींतलो उजो पालवलो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

उजो पालोवपी दळान मेळयलें नियंत्रण; उज्यांत 50 लाखांचीं 48 वाहनां लासून गोबर

म्हापशें: पिळर्ण उद्देगीक वसणुकेंतल्या बर्जर बेकर ह्या पेंट कंपनीक लागिल्ल्या उज्याचेर उजो पालोवपी दळान नियंत्रण मेळोवन उजो पुरायेन पालयलो. ह्या उज्यांत एका कंटेनरा सयत 48 वाहनां लासून गोबर जाल्ल्यान वाहनांच्या लुकसाणीचो आंकडो 50 लाखांच्या घरांत आसा. जाल्यार कंपनीच्या वेवस्थापना वतीन लुकसाणीचें अदमासपत्रक तयार केले उपरांत वट्ट लुकसाणीचो आंकडो स्पश्ट जातलो.

मंगळारा 10 जानेवारी दिसा दनपारां ह्या पेंट कंपनीच्या वेरहावस गुदांवाक शॉर्ट सर्किटाक लागून भिरांकूळ उजो लागिल्लो. ह्या उज्याचेर सेगीत 16 वरां कार्य करीत उजो पालोवपी दळान नियंत्रण मेळयलें. बुधवारा उजो धुमसतालो. बिरेस्तार गुदांवाचो जळून जाल्लो गोबर जाल्ली रास आनी एक माळ्याच्या इमारतीचें कोसळिल्लें काँक्रीट स्लॅब पुरायेन कुशीक काडून थंय उदक-फोम मिश्रीत फवारणी मारून सांजवेळा हो उजो पुरायेन पालयलो. उपरांत दळाच्या जवानांनी बचावकार्य मोहीम थांबयली अशी म्हायती पिळर्ण उजो पालोवपी दळान दिली.

दळाचे अधिकारी श्रीकृष्ण पर्रीकार, बॉस्को फेर्रांव हांणी सुमार 40 जवानांच्या आदारान बिरेस्तारा दीसभरांत धुमसपी उजो पालयलो.

बुधवारा सांजवेळ सावन उजो पालोवपी दळा कडल्यान हायड्रॉलीक ब्रेकर क्रॅन आनी जेसीबीच्या आदारान राशी कुशीक काडून थंय धुमसपी उजो आडावपाचें काम चालू केल्लें. बिरेस्तारा हो उजो पालयलो.

मजगतीं, ही उज्याची घडणूक मंगळारा दनपारां 2.15 ते 2.30 वरांच्या सुमाराक घडली. उज्याचेर कंपनींतल्या फायर हायड्रंन्टाच्या आदारान कर्मचाऱ्यांनी पयलीं नियंत्रण मेळोवपाचो यत्न केलो. पूण उजो नियंत्रणा भायर गेले उपरांत उजो पालोवपी दळाक अर्द वरान म्हायती दिली. दळाचे जवान घडणूक थळार पाव मेरेन उज्यान रौद्ररूप घेतिल्लें.

नवी मोटार लासून गोबर

ह्या उज्याक लागून गुदांवा कुशीक पार्किंगेचे सुवातेर पार्क केल्ल्यो 44 दुचाकी, दोन चार चाकी मेळून कंपनीच्या कर्मचार्‍यांची वट्ट 46 वाहनां लासून गोबर जालीं. तशेंच म्हाल घेवन आयिल्लो एक ट्रक आनी कंपनीन ह्या गुदांवांत दवरिल्लो कंटेनर लेगीत जळून गेलो. ताका लागून वट्ट 48 वाहनां हे दुर्घटणेंत गोबर जावन 50 लाखां परस चड लुकसाण जालें. हातूंत एक नवी करकरीत मोटार लासून गेली. एका कर्मचाऱ्यान दुर्घटणेच्या आदल्याच दिसा ही गाडी खरेदी केल्ली, आनी गाडी घेवन तो कंपनींत आपल्या वांगड्यांक पेढे दिवपा खातीर आयिल्लो. हे दुर्घटणेंत लाशिल्लो ट्रक लेगीत स म्हयन्यां पयलींच खरेदी केल्लो. आपलो बचाव करून ट्रक लासून वता तें पळोवन चालकान मात हंबरडोच फोडिल्लो.

कंपनीच्या वेरहावजाक उजो लागतकूच सतर्कतायेचो अलार्म वाजलो. तेच बरोबर कर्मचाऱ्यांची धांवपळ जाली. सगल्यांनी भायर धांव घेतली. ह्याच वेरहावजाच्या अ‍ॅडमीन विभागांत एका वेवस्थापकाचो लॅपटॉप आनी दोन मोबायल उरिल्ले. थंय उज्याची झळ बशिल्ली. ही गजाल उजो पालोवपी दळाक दितकूच दळाच्या जवानांनी भितर धांव घेवन ह्यो वस्तू दुर्घटना थळांत उजो पावचे पयलींच भायर काडल्यो.