बँक एटीएमांत सुरक्षा रक्षक दवोरपाची बँकांक सुचोवणी

वास्को पुलीस स्टेशनांत बँक अधिकाऱ्यां कडेन उलोवणी करतना उपअधिक्षक सलीम शेख आनी निरीक्षक कपील नायक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वास्कोः मुरगांव तालुक्यांतल्या आनी वास्को शारांत आशिल्ल्या  बँकाच्या एटीएमांत सुरक्षा रक्षक दवोरपाची सक्ती करपा संबंदी मुरगांवचो पुलीस उपअधिक्षक सलीम शेख आनी वास्कोचो पुलीस निरीक्षक कपील नायक हांणी वेगवेगळ्या बँकांच्या अधिकाऱ्यां कडेन उलोवणी केली. वास्को पुलिसांनी आपल्या कार्यक्षेत्राच्या भायर वचून बँक अधिकाऱ्यांची वास्को पुलीस स्टेशनांत बसका घेवन एटीएमांत रातयां तरी सुरक्षा रक्षक दवोरपाची वेवस्था करपाक तांका सांगलें.
बँक कार्यालयांत तशेंच ताच्या भायल्या वाठारांत सीसीटीव्ही बसोवपाची पुलिसांनी बँक अधिकाऱ्यांक सांगलां. बसकेंत एटीएमांत जावपी चोरयो, सायबर गुन्यांव हे संबंदी खोलायेन चर्चा जाली. सायबर गुन्यांव जावचे न्हय  हे खातीर करपाचे उपाय येवजणे विशीं पुलिसांनी बँक अधिकाऱ्यांक म्हायती दिली. पुलिसांक जाय ती मजत केल्यार सायबर गुन्यांव कमी जातले आनी एटीएम मशीन फोडपी आनी हेर चोरांक विचार करचो पडटलो अशें तांणी सांगलें.