फोंडें शिगमो मिरवणूक 8 मार्चाक

फोंडें शिगमो उत्सव समितीचे बसकेंत मार्गदर्शन करतना मंत्री गोविंद गावडे. कुशीक मंत्री रवी नायक आनी हेर मानेस्त.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

समितीची बसका; 6 मार्चा मेरेन प्रवेशिका घेतले

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

फोंडें: 8 मार्चाक फोंड्यां शिगमो उत्सवाची मिरवणूक काडटले. हे मिरवणुके संबंदांत चर्चा करचे खातीर फोंडें म्हाल अंत्रुज शिगमो उत्सव समिती आनी फोंडें पालिका मंडळाची म्हत्वाची बसका शुक्रारा जाली. बसकेंत कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, कृशी मंत्री रवी नायक, नगराध्यक्ष रितेश नायक, उपजिल्होधिकारी सीताराम सावळ, मुख्याधिकारी सोहन उसकयकार, उपनगराध्यक्ष अर्चना डांगी आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण रातच्या 10 वरां मेरेन सगळ्यो कार्यावळी सोंपोवपाची गरज आसा. ते खातीर मिरवणुकेंत वांटो घेवपी पंगडांनी 1 ते 6 मार्चा मेरेन प्रवेशिका सादर करपाची गरज आसा. ना जाल्यार मिरवणुकेंत वांटेकार जावपाक दिवचे नात.

अंदूं पंगडांच्या मार्गांत लेगीत बदल केला. रोमटामेळ पंगडांनी दाग वाठारांतल्या रस्त्या वयल्यान जाल्यार चित्ररथ आनी लोकनाच पंगडांनी ढवळी मार्गान तिस्क फोंडेंच्या जंक्शनाचेर येवचें. 1 मार्चाक सांजेच्या 5 वरांचेर कार्यालयाचें उक्तावण जातलें. विवीध मिरवणुकां खातीर खाशेली इनामां पर्यटन खात्या वतीन दितले.

मिरवणूक येसस्वी करचे खातीर दरेका पंगडाचें योगदान म्हत्वाचें आसा. तशेंच मिरवणुके खातीर खास विवीध समित्यांची निवड केल्या. अंदूं खंयचेय स्थितींत रातच्या 10 वरां मेरेन सगळ्यो कार्यावळी सोंपोवपाचो निर्णय बसकेंत घेतला, अशें मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगलें. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाक सगळ्यांनी पाळो दिवप गरजेचो आसा. ते खातीर पंगडांनी वेळार हाजीर रावून कला सादर करची, असो उलो नगराध्यक्ष नायक हांणी मारला.