फोंडें पालिकेक वेंचणुकेचे वेध

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सध्याच्या नगरसेवकां सयत नव्या उमेदवारांची मोर्चेबांदणी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

फोंडें: फोंडें पालिका मंडळाची वेंचणूक फुडल्या 2 ते 3 म्हयन्यांत घेतले. ते खातीर खूबश्या इत्सूक उमेदवारांनी मोर्चेबांदणीक नेट दिला.

सध्याचे नगरसेवक विश्वनाथ दळवी, शांताराम कोलवेंकार, गीताली तळावलीकार हे सेगीत दोन खेपे जाल्यार प्रदीप नायक हे सेगीत दोन खेपे जिखल्यात. फाटल्या कांय वर्सांत फोंडें पालिकेंत किंगमेकर थारिल्ले नगरसेवक व्यंकटेश उर्फ दादा नायक पालिका वेंचणुकेंत तीन खेपे जैतिवंत जाल्यात. येता ते वेंचणुकेंत सध्याचे नगरसेवक विश्वनाथ दळवी, शांताराम कोलवेंकार आनी गीताली तळावलीकार जैताची हॅटट्रीक करपाच्या यत्नांत आसात.

फोंडें पालिकेची वेंचणूक रोखडीच जाहीर जावपाची शक्यताय आसा. पूण अजून मेरेन राखीव प्रभाग जाहीर जावंक नाशिल्ल्यान इत्सूक उमेदवार कचाट्यांत सांपडल्यात. पंदरांतल्या चार प्रभागांनी व्यंकटेश नायक हांचो शेक आसा. ताका लागून तांचो दबदबो कायम आशिल्ल्यान हे खेपे राजकी समिकरणांत बदल जावपाची चड शक्यताय आसा.

फाटल्या कांय वर्सां सावन दरेका विधानसभा वेंचणुकेंत नगरसेवक व्यंकटेश नायक हांचें योगदान म्हत्वाचें थारला. हे खेपे व्यंकटेश नायक वेगळी रणनिती आंखपाची शक्यताय आसा. सुत्रां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण फोंडें पालिकेचे वेंचणुकेंत व्यंकटेश नायक हांचे अध्यक्षते खाला वेगळें पॅनल तयार जातलें. तशें जालें जाल्यार ताचो परिणाम भाजपा, मगो, काँग्रेस आनी हेर पक्षांतले तशेंच अपक्ष उमेदवारांचेर जावपाची शक्यताय आसा. विश्वनाथ दळवी, शांताराम कोलवेंकार, गीताली तळावलीकार, प्रदीप नायक आनी व्यंकटेश नायक हांणी फोंडें पालिकेचें नगराध्यक्षपद भुशयलां. फोंडें शारांतल्या बदलपी राजकारणाक लागून खूबशें नगराध्यक्ष फोंडेंकारांनी पळयले. ताका लागून रोखडीच जावपा आशिल्ले वेंचणुकेंत फोंडेंकार कोणाचे वटेन कौल दितलें हाचेर सगळ्यांचें लक्ष निश्चीत आसतलें.