फुडल्या वर्सा सावन कलावृद्धी पुरस्कार

कला गौरव पुरस्कारान भोवमानीत केल्ले कलाकार.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांची घोशणा

पणजी: पुरस्कार हो कलाकारांक उर्बा दिवपी आसता. हातूंतल्यानूच नवे नवे कलाकार घडत आसतात. ते खातीर येता त्या अर्थीक वर्सा सावन 40 ते 59 पिराये गटांतल्या कलाकारां खातीर कला आनी संस्कृती खात्या वतीन ‘कलावृद्धी पुरस्कार’ दितले अशें कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी जाहीर केलें.

कला आनी संस्कृती खात्या वतीन संस्कृती भवनांत आयोजीत केल्ल्या कला गौरव पुरस्कार वितरण सुवाळ्यांत मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले.

ह्या वेळार माचयेर कला आनी संस्कृती सचीव मिनीनो डिसोझा, संचालक सगुण वेळीप आनी उपसंचालक अशोक परब हाजीर आशिल्ले.

कलेक जात, धर्म वा हेर खंयच्याच गजालीचें बंधन नासता. आमच्या ज्येश्ठांनी संस्कृती जल्माक घाली आनी तातूंतल्यानूच कलेची निर्मिती जाली. आमी आयज ते कलेचो आस्वाद घेतात. हे खातीर आमी तांच्या उपकारांत उरतले अशें मंत्री गावडे हांणी सांगलें.

गोंयची कला सात दर्या पलतडीं

गोंय राज्य विविधतायेन नटलां. आयज गोंया भायले लोकूय गोंयचे संस्कृती विशीं उलयतात ताचो आमकां अभिमान दिसूंक जाय. गोंय राज्याची संस्कृती आनी कला आयज सात दर्या पलतडीं पावल्या. हाचें सगले स्रय आमच्या कलाकारांक वता. राज्यांतले कले विशीं जितली विविधताय आसा तितली आनीक हेर खंयच्याच राज्यांत सहसा दिसना. गोंय ही देशाची सांस्कृतीक राजधानी जाल्या अशेंय मंत्री गावडे हांणी सांगलें.

ह्या कलाकारांचो भोवमान

ज्ञानेश्वर पालयेंकार, गणेश गावणेंकार, शशिकला गोवेकार, आनंद नायक, अरूण भोसले, शंकर नादोडकार, विश्वनाथ कामत, विनोद जांबावलीकार, संतोष नायक, सुनिता चोडणकार, चंद्रकांत गांवस, दामोदर शेट पारकार, प्रेमानंद परब, शांता कोलवेंकार, सधू खोलकार, शाबा गांवस, मंगल शिरोडकार, कस्तुरी देविदास, जॉन आगियार, रमेश वंसकार, अ‍ॅड. राजेश नार्वेंकार, शैलेशचंद्र रायकार, विश्वनाथ नायक, पीटर परेरा, मुकूंद मणेरीकार, आनंद आमोणकार, सुकूर फर्नांडीस, फेलिसिदादे रिबेलो फर्नांडीस, मिंगेल ऊर्फ मायकल आझावेदो, रोक डायस, सेबेस्तीन आफोन्सो ह्या कलाकारांक शाल, श्रीफळ, प्रमाणपत्र आनी 25 हजार रुपया रोख भेटोवन कला गौरव पुरस्कारान भोवमानीत केले.