फातोड्ड्यां कावला अड्ड्यांत स्फोट

स्फोट जाल्लो कावला अड्डो.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दोन जखमी; टायर फुटून स्फोट जाल्ल्याचें धनयाचें म्हणणें

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

मडगांवः फातोड्डेंच्या चंद्रवाड्यार कावला अड्ड्यांत काम करतना जाल्ल्या स्फोटांत दोन कामगार गंभीर जखमी जाल्यात. जखमींक अ‍ॅम्बुलन्सींतल्यान ताकतिकेन दक्षीण गोंय जिल्हो हॉस्पिटलांत व्हेले. हो स्फोट टाय फुटून जाल्ल्याचें कावला अड्ड्याच्या धनयाचें म्हणणें आसलें तरीय नगरसेवक बार्रेटो हांणी हो अपघात सिलिंडर फुटून जाल्ल्याचें सांगलें.

फातोड्डें वाठारांत कावलां अड्ड्यांचो प्रस्न गंभीर जाला. बुधवारा दनपारां परतून एकदां कावलां अड्ड्यांत स्फोट जावन दोन कामगार जखमी जाले. फातोड्डें वाठारांत सुमार 10 ते 15 कावलां अड्डे आसात. लोकवस्तींत आशिल्ले हे कावलां अड्डे नेसायचे उद्देगीक वसणुकेंत व्हरचे, अशी थळाव्या लोकांनी मागणी केल्ली. तरी लेगीत ते थंयच्यान हाल्ले नात. कोणाच्या आशिर्वादान ते अजून चल्ल्यात तें मात खबर ना. ह्या कावलां अड्ड्यांक कोणे परवानगी दिल्या तें पुलिसांनी सोदून काडून ते बंद करपाची गरज आसा, अशें थळाव्या लोकांचें म्हणणें आसा.

नगरसेवक कामिलो बार्रेटो हांणी सांगलें, 2013त फातोड्डें वाठारांत कावलां अड्डे थंयचे काडचे हे खातीर फातोड्डें बंदचो उलो मारिल्लो. फातोड्डें वाठारांत आशिल्ल्या कावलां अड्ड्यांत हे आदींय स्फोट जावपाच्यो आनी उजो लागपाच्यो घडणुको घडल्यात. हे आदीं सिलिंडराचो स्फोट जावन दोगां कामगारांक जीव वगडावचो पडिल्लो. बुधवारा गाडयेची चेसी कटरान कापतना सिलिंडराचो स्फोट जावन दोन कामगार गंभीर जखमी जाल्यात. कावलां अड्ड्यांत पत्रे कापपा खातीर कटाराचो वापर करताले आनी ते खातीर घरगुती सिलिंडर वापरात. तांकां घरगुती सिलिंडर वापरपाची परवानगी कोणे दिली, असोय प्रस्न बार्रेटो हांणी उपस्थीत केला.