प्लास्टिक खातना हती

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

हतयाक आमी देव मानतात. हो व्हिडियो निलगिरींतलो. हो हती प्लास्टीक खातना. तें पोटांत वतकच ताचे कुडीचेर परिणाम जावन तो दुयेंत पडपाक शकता. मरपाचीय भिरांत आसता. तेन्ना रानां हेडपाक वतना कोणे प्लास्टिक अशें मेळटा थंय उडोवंक जायना.