पुर्वजांनी राखून दवरिल्लीं शेतां पिकयात

सुर्लाच्या शेतकारांक उपेगी पडपी बांदाचो शुभारंभ करतना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. वांगडा हेर मानेस्त. (विशांत वझे)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सुर्लाच्या शेतकारांक मुख्यमंत्र्यान केलें मर्गदर्शन 

दिवचल : तुमच्या पुर्वजांनी राखून दवरिल्लीं शेतां पिकोवपाक फुडें सरात. तीं पडींग दवरूं नाकात. शेतां करपाक लागपी जाय तें सहकार्य आपूण करतलों अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी शेतकारांक मार्गदर्शन करतना सांगलें.

सांखळे मतदारसंघांतल्या सुर्ला गांवांतलीं पडींग शेतांची लागवड शेतकारांनी करची ह्या हेतान थळावे आमदार मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सुर्ला गांवांत शेतकारां खातीर विवीध गरजेचे उपक्रम राबयल्यात. सुर्ला एका नव्या बांदाचो शुभारंभ हालींच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं जाल्या उपरांत ते उलयताले.  

ह्या वेळार सरपंच विश्रांती सुर्लकार, पंच सुचिता गांवकार, आदले सरपंच जागा गांवकार, संजय सुर्लकार, श्रीपाद घाडी आनी हेर शेतकार हाजीर आशिल्ले. 

तुमी फकत शेती करपाक फुडें सरात. हे खातीर सरकार पुरायेन सहकार्य करपाक तयार आसा. संघटीत शेती करपाचो पयलो प्रयोग जोशीभाट सुर्ला हांगच्या शेतकरी वर्गान केलो. हे फाटभूंयेर चडश्या शेतकारांनी फुडें सरून एकवटान शेताची लागवड केल्यार ताचो फायदो तुमकां जातलो. ताका लागून उदक उपलब्ध जावप गरजेचें आशिल्ल्यान सरकारान हो उपक्रम राबयला. हाका तुमचेंय सहकार्य म्हत्वाचें, अशें मुख्यमंत्र्यान फुडें सांगलें. 

हे शुभारंभ कार्यावळीक थळावे आनी कार्यकर्ते व्हडा संख्येन हाजीर आशिल्ले.