पीएनजी ज्वेलर्साची गिरायकां खातीर’मोर गोल्ड, मोर हॅपिनेस’ मोहीम

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । पत्रक
पणजीः अक्षय्य तृतिया ह्या भांगर विकते घेवपाक शुभ मानतात त्या दिसांची सुरवात म्हणून पीएनजी ज्लेलर्सा वतीन तांच्या सगल्या दालनांत गिरायकांक खोस आनी समाधान दिवपा खातीर 45 दिसांची  मोर गोल्ड, मोर हॅपिनेस  ही खासा मोहीम सुरू केल्या. 15 मे मेरेन कंपनीच्या पुणे, मुंबय आनी गोंयांतल्या दालनांत भांगर आनी हिऱ्यांच्या दागिन्यांचेर खरेदीचेर हे मोहिमे खाला अतिरिक्त भांगराची खोस गिरायकां घेवपाक शकतलीं.
भांगराच्या दागिन्यांचेर दरेका 10 ग्राम खरेदीचेर गिरायकांक अतिरिक्त 100 मिलीग्रामाचें भांगराचें नाणे फुकट दितले. 20 ग्राम भांगर घेतल्यांक 2 नाणी 50 हजारांच्या हिऱ्यांच्या दागिन्यांचेर एक भांगराचें नाणे मेळटलें. गिरायकाक जाय जाल्यार डिजिटल गोल्ड वॉलेटांत वा तेच मोलाचें डिजिटल भांगर घेवपाक शकतले. हे 45 दिसांचे मोहिमेचो हेत गिरायकांक आमचेर दाखयल्ले निश्ठे खातीर तांचे खोशयेंत भर घालप हो आसा अशें पीएनजी ज्वेलर्साचे अध्यक्ष आनी वेवस्थापकीय संचालक डॉ सौरभ गाडगीळ हांणी सांगलें. हे संदीचो लाव गिरायक लग्नाच्या दिसांनी घेवपाक शकतलें.
भांगर आनी हिऱ्यांच्यो वस्ती गिरायक तरेकवार श्रेणींतल्यान वेंचून घेवपाक शकता. हिऱ्यांच्या कलेक्शनांत हलक्या वजनाचे नॅकलेस आनी रिग्जच्या वेगवेगळ्या श्रेणीचो आसपाव आसा. आमच्या गिरायकांच्या लग्न सुवाळ्यांत दागिन्यांची गरज भागोवपा खातीर आमचे कडेन कुंदन, जडाऊ आनी मीना कला प्रकारांत डिझायन केल्ले कलेक्शन लेगीत आसा. त्या भायर टेंपल आनी महाराष्ट्रीयन दागिन्यांचे सिग्नेचर कलेक्शन लेगीत उपलब्ध आसा अशें डॉ गाडगीळ हांणी सांगलें.