पिळर्णा बर्जर पेंट कंपनीक भिरांकूळ उजो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गुदांव, रंगाचें बॅरल, मॅन्युफॅक्चरींग युनिटा सयत 50 वयर वाहनां लासून गोबर

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
म्हापशेंः पिळर्ण उद्देगीक वसणुकेंतल्या बर्जर बेकर पेंट प्रा. लि. हे कंपनीक दनपारच्या वेळार भिरांकूळ उजो लागून गुदांव आनी मॅन्युफॅक्चरींग युनिटा सयत एक ट्रक आनी कर्मचाऱ्यांचीं 50 परस चड वाहनां लासून गोबर जालो. हे दुर्घटणेंत कंपनीचे कोट्यांनी रुपयांचें लुकसाण जालां. उजो लागपाची दुर्घटणा मंगळारा दनपारां 2.30 वराच्या सुमाराक घडली.

कंपनीच्या गुदांवांत मॅन्युफॅक्चरिंगाचें आनी म्हाल देंवोवपाचें काम सुरू आशिल्लें. त्या वेळार शॉर्ट सर्कीट जावन ह्या युनिटाक उजो लागलो. उजो लागिल्ल्याचे कळ्ळे उपरांत अलार्म वाजोवन सगल्यांक सादूर केले. ते उपरांत सगले 94 कर्मचारी कंपनीच्या भायर पडले. सुदैवान कर्मचाऱ्यां मदीं कोणाकूच दुखापत वा जिवितहानी जावंक ना. घडणुकेची म्हायती मेळ्ळे उपरांत आयडीसीचे चॅरमन आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड हांणी घडणूक सुवातेर धांव घेवन मजतकार्यांत सहभाग घेतलो.
अर्द वरा उपरांत उज्याची म्हायती उजो पालोवपी दळाक मेळ्ळी. ते उपरांत पिळर्ण उजो पालोवपी दळाचे जवान घडणूक सुवातेर दाखल जाले. उज्याची गंभीरताय पळोवन मजती खातीर हेर दळांतल्या कर्मचाऱ्यांक आपले. ते मेरेन गुदांव तशेंच लघू मॅन्युफॅक्चरींगाच्या भोवतेक युनिटाक उजो लागिल्लो. ऑयल पेंटाक उजो लागिल्ल्यान ह्या उज्याचे लोळ तशेंच धुंवर 10 ते 12 किमि. मेरेन पातळिल्ले. म्हापशें, साळगांव, पर्वरी, कांदोळी अानी पणजी ह्या वाठारांतल्यान हे धुंवराचे लोळ दिश्टी पडटाले.
पिळर्ण उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी ह्या उज्याचेर नियंत्रण मेळोवपाक झुजा पांवड्यार काम हातांत घेतलें. पूण उज्याची खरसाण व्हड आशिल्ल्यान म्हापशें, पणजी, पर्वरी, कुंडय, फोंडें, कुडचडें, वेर्णे आनी मडगांवांतल्यान दळाच्या उदकाचे बंब मागयले. सुमार 12 बंब घडणूक सुवातेर आशिल्ले.
मजगतीं, उद्देगीक वसणुकेंतले वॉटर हायड्रण्ट उदकाचो लेगीत वापर केलो. तेच प्रमाण 25 खाजगी उदकाचे टँकर मागयिल्ले.
कंपनीच्या फाटल्या वटेन कांदोळेंतलो साळपे गांव आसा. तशेंच हेर कंपनी आसात. हो उजो कंपनीच्या भायर वच्चो न्हय हे खातीर कंपनीच्या चारूय वटांनी उजो पालोवपी दळा कडल्यान उदक मारताले. तशेंच उजो गांवांत पातळचो न्हय म्हूण जतनाय घेताले.
आमदार केदार नायक, जिल्हाेधिकारी मामू हागे, उपजिल्हाेधिकारी गुरूदास गांवस, स्नेहा गीते,उजो पालोवपी दळाचे संचालक नितीन रायकार, विभागीय अधिकारी अजीत कामत, हेर अधिकारी, नौदळ उजो पालोवपी पंगडाचे अधिकारी, पुलीस अधिक्षक निधीन वाल्सन, उपअधिक्षक विश्वेश कर्पे, पुलीस निरिक्षक अनंत गांवकार, मिलींद भुईंबर, दत्तगुरू सावंत, येरादारी पुलीस निरिक्षक संजीत कांदोळकार, प्रदुशण नियंत्रण मंडळ, भलायकी – वीज खातें, उद्देगीक वसणूक अानी हेर अधिकारी, कांदोळी सरपंच फर्मिनो फर्नांडिस, पिळर्ण-मार्रा पंचायत वांगडी आनी हेरांनी घडणूक सुवातेर धांव घेवच मजतकार्य केलेा.

गुदावांक भिरांकूळ उजो
कंपनीच्या गुदांवाक लागिल्लो उजो भिरांकूळ आशिल्लो. गुदांवांत मोट्या प्रमाणांत फिनिशींग केल्ले साहित्य (पेंटाचे डबे) आनी हेर साहित्य आशिल्ले. उजो लागिल्ल्यान हातूंतले कांय डबे तशेंच बॅरलाचे स्फोट जावपाक लागले. रंगांनी विवीध केमिकल्सांचो वापर जाता. ताका लागुनूच हाे उजो मोट्या प्रमाणांत पातळ्ळो.
भारतीय नौदळाचीय घेतली मजत
उज्याची भिरांकूळ खरसाण आशिल्ल्यान भारतीय नोदळाच्या उजो पालोवपी दळाची लेगीत मजत घेतली. वास्कोंतल्यान नौदळाचे दोन उदकाचे बंब घडणूक सुवातेर दाखल जाले. हो उजो अदीक पातळचो न्हय म्हूण उदकाच्या फवाऱ्यांत फोम घालून सातत्यान उज्याचेर मारो करताले.
भलायकी खात्यान मागयलो अहवाल
उत्तर गोंय जिल्होधिकारी मामू हागे हांणी ह्या उज्याच्या खरसाणे विशीं प्रतिक्रिया दितना सांगलें, कांय प्रमाणांत उज्याचेर दळाच्या जवानांनी नियंत्रण मेळयलां. पूण हेर कडेन अजुनूय उजो भडकत आसा. ह्या उज्याक लागून कंपनीच्या 200 मिटर रेडियसांतल्यो कंपनी तशेंच शेजारच्या लोकांक सुरक्षीत सुवातेर हालयले. तेच प्रमाण लागसारच्या प्राथमीक भलायकी केंद्र आनी जिल्हो हॉस्पिटलांत ऑक्सिजन सयत हेर सुविधांची तयारी दवरपाचे निर्देश दिल्ले. उज्याचेर नियंत्रण मेळोवपाक नौदळाची दोन फोम वाहनां हाडिल्ली. हे कंपनींत कसल्या प्रकाराचे रसायन वापरतात ताची म्हायती घेतात. ते खातीर भलायकी खातें, कंपनी तशेंच उद्देगीक वसणुकेंतल्या फिल्म अधिकाऱ्यां कडल्यान अहवाल मागयला.
सुदैवान कसलीच जिवितहानी जावंक ना
ही दुर्घटणा दुर्दैवी आसून ह्या उज्याक लागून कसलीच जिवितहानी जावंक ना. गुदांवांत म्हाल देंवोवपाक ट्रक आयिल्ले वेळार हो उजो लागलो. उज्यांत ट्रक लासून गोबर जालो. तशेंच पार्कींग सुवातेत दवरिल्ल्यो कर्मचाऱ्यांचीं वाहनांय लासलीं.

पिळर्ण गांवांतल्या लोकांनी सादूर रावचेः मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन

पिळर्णच्या बर्जर बेकर पेंट कंपनीक लागिल्लो उजो ही सगल्यांत व्हड दुर्घटणा आसा. हे दुर्घटणेची खोलायेन चवकशी जावन दोशींचेर कारवाय जातली, अशें मुख्यमंंत्री डॉ. प्रमोद सावंंत हांंणी सांंगलें.
मुख्यमंंत्री डॉ. प्रमोद सावंंत हांंणी भेट घडणूक सुवातेर भेट दिवन पळोवणी केली. ह्या वेळार मुखेल सचीव पुनितकुमार गोयल हाजीर आसले. ह्या उज्यांत कोट्यांनी रुपयांंचें लुकसाण जालांं. उजो नियंंत्रणांत आयला, पूण अजून धुमसत आसा. उजो पुराय पालाेवपा खातीर आनीक दोन वरां लागतली. जिल्होधिकाऱ्या वरवीं मार्गदर्शक सुचोवण्यो जारी जातल्यो. गोंय वैजकी म्हाविद्यालय तशेंच भलायकी खात्याचे अधिकारी घडणूक सुवातेर आसात. प्रदुशणाचें प्रमाण तपासपा खातीर प्रदुशण नियंंत्रण मंंडळाचे अधिकारीय घडणूक थळाचेर आसात. फॅक्टरी सावन अडेज किमि. मेरेन रावपी लोकांंनी पयस वच्चे. जांकां अस्थमा वा काळजाचें दुयेंस आसा, तांंणी फॅक्टरीच्या कुशीक रावचे न्हय. ल्हान भुरगी तशेंच जाण्टेल्यांनी भलायकेची जतनाय घेवची. स्वास घेवपाक कोणाक त्रास जाता, जाल्यार तांंणी हॉस्पिटलांत दाखल जावचे, अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हांणी केलांं.