पावसाचो परतून वीज खात्याक धपको

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सत्तरी सयत दर्यादेग वाठारांनी विजेचें लुकसाण

पणजी : बिरेस्तारा रातीं पडिल्ल्या पावसाचो वीज खात्याक परतून धपको बसलो. सत्तरी सयत दक्षीण गोंयांतल्या दर्यादेग वाठारांनी खांबे तशेंच लायटीच्या सरयांचो व्हड प्रमाणांत इबाड जालो. दनपार मेरेन वीज पुरवण सुरळीत जाली अशी म्हायती मुखेल वीज अभियंते स्टिवन फेर्नांडीस हांणी दिली. वीज खात्याचे कर्मचारी रातभर काम करताले.

हवामान खात्यान शुक्रारा पावसाचो अदमास उक्तायिल्लो आसलो तरी फुडले चार दीस हवामान नितळ आसतलें. पावस पडचो ना असो हवामान खात्याचो अदमास आसा. फाटल्या 24 वरांत दाबोळे सगल्यांत चड 28.8 मिमि (एक इंच) पावसाची नोंद जाल्या. म्हापशें, सांखळे, वाळपय, पेडणें, मुरगांव हांगा पावसाचें प्रमाण चड आशिल्लें. हाका लागून ह्या वाठारांनी विजेचें चड लुकसाण जालें.

वाळपय, बाणावली, बेताळभाटी, वार्का, चिंचोणें, कुठ्ठाळी, खोर्ली, कुंडय हांगा चड मोडतोड जाली. हांगा सगळ्याक व्हड झाडां पडिल्लीं. 12 ते 15 विजेचे खांबे मोडले. झाडां पडिल्ल्यान विजेच्यो सरयो तुटल्यो. फांतोडेर 4 वरां मेरेन लायनमन काम करताले. शक्य आसा थंय रातींच वीज पुरवण सुरळीत जाली. व्हड झाडां शुक्ररा सकाळीं कुशीक काडलीं. हाचे उपरांत खांबे उबे करून सरयो जोडटा म्हणासर दनपार जाली. दनपार मेरेन सगल्या वाठारांतली वीज पुरवण सुरळीत जाली अशी म्हायती मुखेल वीज अभियंते स्टिवन फेर्नांडीस हांणी दिली. खांब्याचेर चडप वा नव्यो सरयो जोडपाचें काम रातीं करप शक्य जायना. हाका लागून वीज पुरवण सुरळीत जावपाक उशीर जालो अशें तांणी सांगलें.

चार दिसां पयली लेगीत अाडवेळ्या पावसाक लागून वीज खात्याचें खूबशें लुकसाण जाल्लें. तेन्ना उत्तर गोंयांत पावसाचें प्रमाण चड आशिल्लें. हे खेपे उत्तर गोंया सयत दक्षीण गोंयांत लेगीत लुकसाण जालें.

अाडवेळ्या पावसाक लागून काजी, आंब्या सयत सुपारीच्या पिकाक लेगीत फटको बसला. ते भायर झाडां पडिल्ल्यान लोकजीण विस्कळीत जाता.

फाटले चार दीस सांजवेळार कांय वाठारांनी पावस पडलो. फुडले चार दिस हवामान नितळ आसतलें. पावस पडचो ना असो हवामान खात्याचो अदमास आसा.

पेडण्यां बिगर माेसमी पावसाचें प्रमाण चड

फाटल्या 24 वरांत पेडण्यां 25.8 मिमि पावसाची नोंद जाल्या. बिगर मोसमी पावस (मार्च उपरांत) पेडण्यां सगल्यांत चड 134.2 मिमि नोंद जाला. हाचे उपरांत सांखळे बिगर मोसमी पावसाचें प्रमाण 101. 5 मिमि आसा.

कांय सुवातांनी नोंद जाल्लो पावस

सुवात 24 वरांतलो पावस वट्ट पावस

म्हापशें 21.3 मिमि 72.9 मिमि

पेडणें 25.8 मिमि 134.2 मिमि

पोरणें गोंय 5.8 मिमि 51.5 मिमि

सांखळी 18.4 मिमि 101.5 मिमि

वाळपय 13 मिमि 59.3 मिमि

दाबोळी 28.8 मिमि 59.4 मिमि

मडगांव 4.1 मिमि 58 मिमि

मुरगांव 11.2 मिमि 36.5 मिमि