पाटणें काणकोणां बेवारशी सिरींज उडयिल्ल्यान निरशेणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

काणकोण: पाटणें दर्यादेगे कुशीक वैजकी कोयर उडयला आनी तातूंत वापरिल्लीं हजारांनी सिरिंजांचो आस्पाव आसा. बेवारशी उडयिल्ल्या सुये बराबर सिरिंजाक लागून थळावे नगरसेवक शुभम कोमरपंत आनी हेर नागरिकांनी निरशेणी उक्तायल्या.

पाटण्यां वैजकी हॉस्पिटल ना. तरी लेगीत हो वैजकी कोयर कोण उडयता हाचो सोद घेवन, त्या दोतोराचें आनी वैजकी क्लिनिकाचें नांव खबर आसा. पूण तें उक्तें करपाक आमकां व्हडलीशी उमेद ना. पूण तांणी उडयिल्लो वैजकी कोयर काडचो अशी सुचोवणी तांकां केल्या. तेच प्रमाण हाचे मुखार वैजकी कोयराचेर योग्य तरेन प्रक्रिया करची अशी शिटकावणी तांकां दिल्या अशें नगरसेवक शुभम कोमरपंत हांणी सांगलें.

पावसाच्या दिसांनी ह्या वाठारांत उदक तुंबता. ताका लागून ह्यो सिरींज ह्या वाठारांत पातळपाची शक्यताय उक्तायतात. ह्यो सिरींज थळाव्या लोकांच्या वा पर्यटकांच्या पांयाक तोपपाची शक्यताय सुनय कोमरपंत हांणी उक्तायली.