पांच अपघातांनी 5 जाणांक दुर्देवी मरण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

जायते जाण गंभीर जखमी, बुधवारचो दीस थारलो अपघातांचो

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
राज्यांत अपघातांचें सत्र सुरूच आसा. बुधवार 15 फेब्रुवारी हो अपघातांचो दीस थारलो. बुधवारा जाल्ल्या पांच वेगळ्यावेगळ्या अपघातांनी पांच जाणांक मरण आयलें. हातूंत दोन वर्सा पयलीं लग्न जाल्ल्या घोव-बायलेक दुर्देवी मरण येवपाची घडणूक घडल्या. जाल्यार तांचो एका वर्साचो भुरगो जखमी जाला. जाल्यार कुंडय देंवतेचेर ट्रकाचें नियंत्रण सुटिल्ल्यान 5 जाण गंभीर जखमी जावन ट्रक चालकाक मरण आयलें. ह्याच अपघातांत एके गायीक ट्रका पोंदा चिड्डून मरण आयलें. म्हापश्यां दुचाकी अपघातांत एकल्याक मरण आयलें. जाल्यार नानाडें जाल्ल्या अपघातांतल्या जखमीक गोमॅकाँत मरण आयलें.

नानोडें अपघातांतल्या जखमी चालकाक गोमॅकाँत मरण

दिवचलः नानोड्यां दिवचले कदंब बस आनी अल्टो मोटारीचो अपघात जावन कांय दिसा पयली दोगांक मरण आयिल्लें. जाल्यार दोग जाण जखमी जाल्ले. तातूंत जखमी आशिल्लो चालक आशिष अनंत परब (42, साळ) हाका गोमॅकाँत उपचारा मजगतीं, बुधवारा सांजे मरण आयलें.
कांय दिसां पयलीं मोटार आनी कदंब बस हाचो समोरा समोर धपको बशिल्ल्यान मोटारींतले महादेव सावळाराम राऊत (66), सोनाली दीपक राऊत (दोगूय 32, वरचो वाडो साळ) हांकां दुर्दैवी मरण आयिल्लें. ह्या अपघातांत शुभदा रेडकार (65, बांदा सिंधुदुर्ग) आनी आशिष अनंत परब (42, साळ) हे गंभीर जखमी जाल्ले. तांचेर गोमॅकाँत उपचार सुरू आशिल्ले. मजगतीं, आशिष परब हाका बुधवारा मरण आयलें. परब हांच्या मरणान ह्या अपघातांतल्या मरण येवपाचो आंकडो तीन जाला.

कुंडय देंवतेचेर ट्रकाचो पादचारी, दुकानाक धपको

एकल्याक मरण, जाल्यार पांच जाण गंभीर जखमी

फोंडेंः मानसवाडो कुंडय देंवतेचेर बुधवारा सांजे चालकाचें ट्रका वयलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान ट्रकान एका दुकानाक नेटाचो धपको दिलो. ह्या अपघातांत ट्रक चालक सुरेश बसक (32, अस्तंत बंगाल) हाका मरण आयलें. जाल्यार ट्रकाच्या धपक्यान रस्त्या कुशीच्यान चलत वचपी दर्शनी दयानंद गावडे (45, कुंडय), उमाजी दीपक नाणूसकर, (31, तिरोडा महाराष्ट्र), बिजील थॉमस (28, कोची केरळ), शरद (34, कोची केरळ) हांकां ट्रकाचो धपको बशिल्ल्यान ते जखमी जाल्यात.
जखमींचेर उपजिल्हो हॉस्पिटलांत उपचार सुरू अासात. जाल्यार गंभीर जखमी विश्वजीत मसकर (29, कुंडय) हाका उपचारा खातीर बांबोळे गोमॅकाँत दाखल केल्या.
मजगतीं, ट्रकाच्या नेटाच्या धपक्यान दाेन दुचाकींचे लुकसाण जालें. तशेंच एके गायीक ट्रका पोंदा चिड्डून मरण आयलें.
मेळिल्ले म्हायती प्रमाण केएल 07 सीपी 2580 क्रमांकाचो नुस्तें व्हरपी ट्रक रत्नागिरी वतालो. कुंडय देंवतेचेर ट्रकाचें नियंत्रण सुटिल्ल्यान ट्रक चालक गोंदळ्ळो. सगळ्यांत पयलीं ट्रकाचो धपको रस्त्याचे कुशीक चलून वचपी दर्शनी गावडे हे बायलेक बसलो. ती रस्त्या कुशीक जखमी जावन पडली. उपरांत ट्रक मुखार वचून दुकानांत घुसलो. ह्या वेळार ट्रकांतले दोनूय चालक जखमी जाले. जाल्यार ट्रका पोंदां चिड्डिल्ल्यान एके गायीक मरण आयलें.
कुंडय उजो पोलोवपी दळाच्या कर्मचाऱ्यांनी घडणूक सुवातेर धांव घेवन मजत कार्य केले.
क्रेनीन ट्रक कुशीक काडलो तेन्ना ट्रका पोंदा चालक सुरेश बसक गंभीर स्थितींत सांपडलो. ताका कुंडय उपजिल्हो हॉस्पिटलांत दाखल केलो. पूण उपचारा मजगतीं ताका मरण आयलें.
अपघाता उपरांत फोंडें-पणजी मार्गा वयली येरादारी आडावल्ली. पुलिसांनी घडणूक सुवातेर वचून येरादारी हेर मार्गान घुंवडायली. तशेंच फोंडें पुलीस स्टेशनाचे उपअधिक्षक आशिष शिरोडकार हांणी घडणूक सुवातेर वचून पळोवणी केली. रातीं उसरां मेरेन पुलीस फौज तशेंच उजो पालोवपी दळाचे कर्मचारी कार्यरत आशिल्ल

हरवळ्यां भिरांकूळ अपघातांत घोव-बायलेक दुर्देवी मरण

एका वर्साचो चलो जखमी, ट्रक चालका अाड गुन्यांव नोंद

होंडाः सुपाची पूड हाेंडा हरवळ्या राष्ट्रीय म्हार्गाचेर ट्रक आनी दुचाकी हांचें मदीं जाल्ल्या ​अपघातांत ट्रका पोंदा चिड्डून घोव-बायलेक जाग्यारूच मरण आयलें. किशोर कृष्णा नायक (30), आनी ताची घरकान्न अर्चना (23) रावपी हरवळे अशी मरण अायिल्ल्या घोव-बायलेचीं नांवां आसा. जाल्यार तांचो एका वर्साचो भुरगो जखमी जाला. बुधवारा सकाळीं हो अपघात जालो. ओव्हरटेक करतना ट्रकाचो दुचाकीक धपको बसून हो अपघात जालो.
होंडाचे दिशेन वचपी ट्रक जीए 01 यू 3244 ह्या क्रमांकाच्या ट्रकान सुपाची पूड हांगा दुचाकी (जीए 04 एच 0347) नेटाचो धपको दिलो. दुचाकी वयल्यान वचपी हरवळेचे किशोर नायक आनी तांची घरकान्न अर्चना आपल्या एका वर्साच्या भुरग्या वांगडा आशिल्ले. ट्रकाचो ओव्हरटेक करतना क्लिनराचे वटेन दुचाकीक बपको बसून दोगांय ट्रकाच्या रोंदा पोंदा सापडली. तांकां जाग्यारूच मरण आयलें.
किशोर नायक सुरक्षा रक्षक म्हूक काम करताले. ते आपल्या घरकान्नी आनी भुरग्या सयत सोयऱ्यां कडेन वाळपयचे दिशेन वतना हो अपघात जालो. किशोर नायक हे संसारवाडो खालचे हरवळेचे आसून दोन वर्सां पयलीं तांचे लग्न जाल्ले. तांकां एक वर्साचो भुरगो आसा. तो लेगीत ह्या अपघातांत जखमी जाला.

बोडगिणी-म्हापश्यां अपघातांत दुचाकी चालकाक मरण, चार जखमी

म्हापशें ः बोडगिणी-म्हापश्यां काणका रस्त्यार दोन दुचाकींची एकामेकां मुखार नेटाची टक्कर जाली. ह्या अपघातांत सद्दाम खान (30, काणका) हाका मरण आयलें आनी चार जाण जखमी जाले.
हो अपघात मंगळारा रातीं सुमार 10.50 वरांचेर घडलो. म्हापश्यां दावत सुवाळो आयोजीत केल्लो. अपघात जाल्ले दुचाकीस्वार ह्या सुवाळ्या खातीर यो-वच करताले.
सद्दाम खान हो डिओ स्कुटरीचेर झाईद खान (15) आनी हिदया खान (3) हांकां घेवन काणका सावन म्हापशेंचे दिशेन दावत कार्यावळींत सहभागी जावपा खातीर येताले जाल्यार उमर फारूक (हावसिंग बोर्ड, म्हापशें) हो बुलेट मोटारसायकली वयल्यान उमर सोनू (पर्रा) हाका घेवन दावता वयल्यान पर्राचे वटेन वतालो.
वाटेंत बोडगिणी हांगा दोनूय दुचाकींची एकामेकां मुखार टक्कर जाली. ह्या अपघातांत स्कूटर चलोवपी सद्दाम हो गंभीर जालो आनी ताका जाग्यारूच मरण आयलें जाल्यार वयल्या चारूय जखमींक जिल्हा हाॅस्पिटलांत उपचारा खातीर घाल्यात. थंयच्यान उमर फारूक, उमर सोनून आनी झाईद खान हांका गोमॅकाँत धाडले जाल्यार हिदया खान हिचेर जिल्हो हाॅस्पिटलांत उपचार सुरू
आसात.
ह्या अपघाताक कारणीभूत थारिल्लो मोटारसायकल चलोवपी उमर फारूक हाचे आड घाळपणान वाहन चलयिल्ले खातीर ताचेर पुलिसांनी सदोश मनीसवधाचो गुन्यांव दाखल केला. फुडलो तपास पुलीस करतात.