पांचव्या दर्या कासवाक जीवदान

तिसवाडी मारावेला दर्यांत कासवाक सोडटना ग्रासिएस कुतिन्हो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
मुरगांवः दाबोळी- वाडे हांगचो नुस्ते वेवसायीक आनी समाज वावुरपी ग्रासिएस कुतिन्हो हांच्या तिसवाडी मारावेला दर्यांत घातिल्ल्या जाळ्यांत बुधवाराक रातयां एक पांचवो कासव फारावलो. ताका बिरेस्तारा फांतोडेर तांणे मारावेला दर्यांत सोडलें.
वाडें हांगच्या राष्ट्रोळी देवळाचे कुशीक दर्यां देगेर आपलो नुस्तेमारीचो वेवसाय चलयतनाच ग्रासिएश  हाणे कासवाक जीणे दान दिवंन आपूण प्राणी इश्ट आशिल्ल्याचें दाखोवन दिलें. जाळ्यांत फारावल्ल्या कासवाक ताणे भायर काडलें आनी बिरेस्तारा परत दर्यांत सोडलें. . ‘ सिनॉय मायडीस’  अशें ह्या कासवाचें शास्त्रीय नांव आसा अशे ताणे सांगलें. कासवाचें वजन सुमार 25 किलो आशिल्लें.