पर्पल आय रन संगीता विश्णोयान गाजयली

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । खेळां मेज
पणजीः शारीरिक अंपगूळपणा आसलीं तरी मानसीक नदेरन खंबीर आशिल्ल्याचें पर्पल फेस्टांत आयोजीत केल्ल्या हाफ मॅरेथॉन सर्तींत वांटेकार जाल्ल्या दिव्यांक सर्तकांनी डॉ श्यामा प्रसाद स्टेडियनांत सगल्यांक दाखोवन दिलें. जोधपूर- राजस्थानातल्या संगीता विश्णोय हाणे पर्पल आय रनांत पुराय उमेदीन आनी सकारात्मकतेन वांटो घेतलो. मॅरेथॉन सर्तींत वांटो घेवपी हेर सर्तकां वागडा ताणे 2 किलोमीटारांची ही ही सर्त चिच्चा फुट वा ब्लेड रनरा वरवीं पुराय केली.. अपंगूळ आसून लेगीत पर्पल फेस्टांत तिचे उमेदीक सगल्यांनीच दादा दिली.
राज्याच्या दिव्यांक आयोग आनी गोंयच्या आय हेल्प फावंडेशना वतीन आयोजीत केल्ल्या पर्पल फेस्टाचो आयतारा तिसरो दीस आशिल्लो. 21 तरेंची अपंगुळपणा आसात. ताचे खातीर ही हाफ मॅरेथॉन सर्त बांबोळेच्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियमांत आयोजीत केल्ली.  मॅरेथॉन सर्तींत वांटेकार जाल्ल्या सगल्या सर्तकांचो निमाणे भोवमान केलो.