पयलेच खेपे इंडोनेशियांतभारतीय नौदलाची पाणबुडी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भारतीय पाणबुडी आयएनएस सिंधुकेसरी इंडोनेशियांत पावल्या. दक्षिण चीन दर्या विशीं चीन आनी आशिया देशां मदीं वाद जायत सावन भारतीय पाणबुडी जकार्तांत पावपाची ही पयलीच खेप. इंडोनशिया लेगीत चीना कडेन दर्याच्या शिमे वयल्या वादांत घुस्पला.
3 हजार टन डिझेल इलेक्ट्रीक आयएनएस सिंधुकेसरी सुंदा खाडींतल्यान जकार्ता पावली अशें नौदलान सांगलें. भारतीय झुजारी जहाजां इंडोनेशिया आनी हेर आशिया देशांक सातत्यान भेट दितात. पूण दक्षिण चीन दर्यांत पाणबुडीन धोक्याची शस्त्रां घेवन इतलो लांब अंतर पार करपाची ही पयलीच वेळ.
इंडोनेशियांत भारतीय पाणबुडीचें आगमन म्हत्वाचें. कारण चीनान दक्षीण चीन दर्यांत जायते जुंवे बांदून हांगा आपलें सैन्य तैनात केलां. अशे परिस्थितींत भारताची पाणबुडी दक्षीण चीन दर्यांत इतलो लांब अंतर पार करुन चीना कडेन सर्त करपाक तयार आसा.
आशिया देशांक भारताची मजत
20 फेब्रुवारीक फिलिपाइन्सच्या 21 नौसैनिकांनी ब्रह्मोस अँटी-शिप सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्राचेर प्रशिक्षण पुराय केलें. त्याच वेळार भारतान फिलिपाइन्साक ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रां विकल्यांत. हांचे उपरांतच इंडोनेशियाचे दर्यादेगेर भारतीय पाणबुडी तैनात केल्या.
डिसेंबर 2022 वर्सा भारतान सिंगापूरच्या नौदला वांगडा ‘अग्नी वॉरियर’ नांवाचो सरावूय केलो.
मलेशिया आनी भारतान नोव्हेंबर 2022 वर्सा ‘हरिमाऊ शक्ती’ लश्करी सराव केलो. मजगतीं भारतान इंडोनेशिया वांगडा ‘गरुड शक्ती’ लश्करी सराव केलो.
हाचे वयल्यान भारत आशिया देशांक मजत करता हें स्पश्ट जाता. हे सगळे सराव चीनाक आडावपा खातीर भारताच्या रणनितीचो एक भाग. भारतीय आनी इंडोनेशियन नौदल आंतरराश्ट्रीय दर्या शिमेचेर संयुक्तपणान गस्त घालतात. भारतान फाटल्या वर्सा इंडोनेशिया वांगडा दोन फावटीं गस्त घाल्ली.