नॅशनल रेस्टोरंट असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या गोवा चॅप्टराचें उक्तावण  

नॅशनल रेस्टोरंट असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या गोवा चॅप्टराचें उक्तावण केल्या उपरांत मंत्री रोहन खंवटे. वांगडा हेर मानेस्त.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

राज्यांतली 45 टक्के लोकसंख्या रेस्टोरंट उद्देगाचेर निंबून आशिल्ल्याची नोंदणी  

पणजी: नॅशनल रेस्टोरंट असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या गोंय चॅप्टराची उपचारीक सुरवात पणजे लागसारच्या एका रिसोर्टांत जाली. हे संघटणेचें उक्तावण गोंय पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांचे हस्तुकीं जालें. हे संघटणेचे मुखेल हेत म्हळ्यार योग्य वेवसाय धोरणांचें समर्थन करप आनी मळावेले  कर्मचारी आनी प्रवर्तकांक योग्य शिक्षण आनी प्रशिक्षण दिवप आसा. तशेंच हे संघटणेक नेटवर्किंगची सुविधा दिवपा खातीर एक माची म्हणूनय वापरतले. गोंयांत रेस्टोरंट उद्देगां वरवीं राज्यांतले सुमार 45 टक्के लोक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणान रोजगार करतात आनी अंदाजा प्रमाण हे संघटणेंत राज्यांतलीं सुमार 8,000 नोंदणी केल्लीं रेस्टोरंटां आसात.

एनआरएआय (गोंय) च्या कोअर कमिटीच्या हेर वांगड्यां मदीं अक्षय केणी (सहभाग मुखेली), प्रणव धुरी (सचीव), अमेय नायक (सहसचीव), राजेश साळगांवकार (भांडारी आनी प्रायोजक), गिरीश देसाय (सह भांडारी), गौरीश धोंड आनी व्हिन्सेंट रामोस (दोनूय सल्लागार समिती वांगडी) हांचो आसपाव आसा.

गोंयांत पर्यटकांनी खर्च केल्ल्या पयशां मदली सुमार 50 टक्के रक्कम खावपाच्या जिन्नसांचेर आनी पिवपाचेर आदारीत आसा. जी कॅफे, बार आनी क्लबां वरवीं येता, अशें हालींच जाल्ल्या अभ्यासांत नोंद जालां. राज्यांतल्या रेस्टॉरंट उद्देगाच्या बर्‍या खातीर बरे तरेन प्रतिनिधित्व आनी संरक्षण करतले हाची खात्री करपाक सुखतांकर हांणी चॅप्टराच्या हेर वांगड्यां वांगडा लागसारच्यान काम करपाक वचन दिलें. वांगड्यांचे वेवसायीक उदरगतीक फाटबळ दिवप, चॅप्टर वांगड्यांचो प्रभावी संवाद आनी सहयोग वाडोवप आनी गोवा चॅप्टराक राष्ट्रीय पांवड्यार प्रोत्साहन दिवप हाचेर ताची भर आसतली अशें तांणी आपल्या पत्रांत सांगलां.

हे संघटणेक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांचेंय फाटबळ मेळ्ळां. ऑनलायन जाल्ल्या विडिओ संबोधनांत तांणी हे संघटणेचेर आपलो विस्वास दाखयलो. रेस्टोरंट उद्देगांत चड गुंतवणूक हाडपाची वा राज्यांतले शेफ आनी रेस्टॉरंट्सांक चड संदी निर्माण करपांत आनी गोंयच्या जेवणाक संवसारा मुखार उबारी दिवपाक ही संघटणा काम करतली अशी खात्री प्रमोद सावंत हांणी करून दिली. तशेंच सगळ्यां कडेन मागणी करतना समुदायांतल्या थळाव्या रेस्टोरंटांक फांटबळ दिवचें आनी गोंयच्या विवीध जेवणांक वापरून पळोवचें अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलें.

प्रवाशांनी खंय वयचें हें वेंचतना बरे जिन्नस आनी  नायटलायफचे पर्याय म्हत्वाचे आसा आनी बर्‍या दर्जाचे रेस्टोरंट्स आनी बार्राचे हालीं जावपी स्फोटांक लागून गोंयची वळख समजूतदार प्रवाश्यांक चड आकर्शीत करता. ह्या ब्रँडान देशभरांत खूब नामना मेळयल्या आनी सगळ्यांक तो आवडलाय, अशें एनआरएआय वांगडी आनी वेवस्थापकीय संचालक ऑलिव्ह बार अ‍ॅण्ड किचन प्रा. लिमिटेड एडी सिंग हांणी सांगलें.