नॅट /सॅट परिक्षे खातीर इत्सूक उमेदवारांक मार्गदर्शन सत्र

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गुगल फॉर्मां वरवीं आपली म्हायती सादर करपाची निमणी तारीख 23 जानेवारी

पणजी: नॅशनल टेस्टींग एजन्सीन आयोजीत केल्ली संगणक आदारीत नॅट- NET आनी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापिठान आयोजीत केल्ली सॅट-SET परिक्षा दिवपाक इत्सूक आशिल्ल्या उमेदवारां खातीर उच्च शिक्षण संचालनालया वतीन मार्गदर्शन कार्यावळ आयोजीत करतले. फाटल्या 4 वर्सांत 92 विद्यार्थी युसीजी नॅट/जेआरएफ खातीर पात्र जाल्यात. तशेंच 59 विद्यार्थी सॅट परिक्षे खातीर पात्र जाल्यात.

नॅट/सॅट मार्गदर्शन सत्रांचो लाव घेवपाक इत्सूक आशिल्ल्या उमेदवारांनी https://forms.gle/qwnP9GHDz4RkvQyy5. चेर गुगल फॉर्मांतल्यान आपली म्हायती भरची. गुगल फॉर्मांतल्यान आपली पुराय म्हायती सादर करपाची निमणी तारीख 23  जानेवारी 2023 अशी आसा. उपरांत आयिल्ल्या अर्जांचो विचार जावचो ना.  सर्वसामान्य उमेदवारां खातीर 1000 रुपया जाल्यार ह्यान पयलीं नोंदणी केल्ल्या आनी मार्गदर्शन सत्राक हाजीर राविल्ल्यांक 300 रुपया, ओबीसी उमेदवारां खातीर 500 रुपया जाल्यार ह्या पयली नोंदणी केल्ल्या आनी मार्गदर्शन सत्राक हाजीर राविल्ल्यांक 250 रुपया, पीडब्लु उमेदवारां खातीर 250 रुपया जाल्यार ह्यान पयलीं नोंदणी केल्ल्या आनी मार्गदर्शन सत्राक हाजीर राविल्ल्यांक 150 रुपया, एससी/एसटी उमेदवारां खातीर 150 आनी ह्यान पयलीं नोंदणी केल्ल्या आनी मार्गदर्शन सत्राक हाजीर राविल्ल्यांक 100 रुपया नोंदणी शुल्क आसा. नोंदणी शुल्क उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या कार्यालयांत रोख भरची.

अर्ज, जातीचो दाखलो, विद्यार्थ्याचें वळखपत्र, नोंदणी शुल्क भरिल्ल्यांची पावती आनी हेर म्हायती तपासल्या उपरांत 24 जानेवारी 2023 सावन उच्च शिक्षण संचालनालय, सांख्यिकी विभाग, दुसरो माळो, एस7-ए एसीईआरटी इमारत, पर्वरी हांगा नोंदणी कार्ड जारी करतले. नोंदणी कार्डा खातीर दोन फोटो दिवपाक जाय. नोंदणी कार्ड व्हरपाची निमणी तारीख 27 जानेवारी 2023 अशी आसा. जांणी ह्यान पयलींच्या मार्गदर्शन सत्राक नांव नोंदणी केल्ली आसा आनी जांचे कडेन उच्च शिक्षण संचालनालयान दिल्लें नांव नोंदणी कार्ड आसा, तांणी गुगल फॉर्म भरचें न्हय, तांणी आपल्या पोरण्या नांव नोंदणी कार्डाचें नुतनीकरण करपा खातीर उच्च शिक्षण संचालनालय कार्यालयांत संपर्क करचो.

30  जानेवारी 2023 ते 19 फेब्रुवारी 2023 मेरेन पेपर-1 ची वट्ट 24 मार्गदर्शन सत्रां जातलीं. काम करपी उमेदवारां खातीर शेनवार आनी आयताराक वेगळीं मार्गदर्शन सत्रां जातली.

पेपर-2 खातीर कार्यावळीचें वेळापत्रक आनी विशयांप्रमाण मार्गदर्शकांची नांवां आनी तांचो संपर्क नंबर नोंदणी कार्डां जारी करपाच्या वेळार दितले.

चड म्हायती खातीर सुभाष गांवकार (9923484696) वा एन्थनी फेर्राव (9822585141) हांचे कडेन संपर्क करचो.