निर्णायक आघाडी घेवपाक भारत इत्सूक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भारत आनी श्रीलंका ह्या पंगडां मदीं आयज हांगाच्या इडन गार्डनांत माळेंतली दुसरी वन डे मॅच जातली. गुवाहाटींत जाल्ली पयली मॅच भारतान 67 धांवड्यांनी जिखिल्ली. आयची मॅच जिखून तीन मॅचींचे माळेंत निर्णायक आघाडी घेवपाचो भारताचो यत्न आसतलो. जाल्यार दुसरे वटेन जैत जोडून माळेंत बरोबरी सादपाचो श्रीलंका पंगड यत्न करतलो.

पयले मॅचींत विराट कोहलीन आपलो 45वो वन डे शेंकडो मारिल्लो. ताचे खेरीत मुखेली रोहित शर्मा आनी शुभमन गिल हांणी अर्द शेंकड्यांची नोंद केल्ली. रोहित शर्मा फॉर्मांत येवप भारताक खातीर खोशयेची खबर आसा. रोहित शर्मा खातीर इडन गार्डन्स आवडीचें मैदान आसा. आठ वर्सां पयलीं रोहितान ह्याच मैदानाचेर विक्रमी 264 धांवड्यांची खेळी केल्ली. परतून एकदा व्हड खेळी करपाचो ताचो यत्न आसतलो. तशेंच ताणें वन डे क्रिकेटींतलो निमाणो शेंकडो जानेवारी 2020त ऑस्ट्रेलिये आड मारिल्लो.

दुसरे वटेन गुवाहाटी मॅचींत 60 बॉलांनी 70 धांवड्यांची खेळी करून शुभमन गिलान टिकाकारांचें तोंड बंद केल्लें. इशान किशनाचे सुवातेर ताची निवड केल्ल्यान जाणकारांनी पंगड वेवस्थापनाचेर टिका केल्ली. पूण, गिलान विस्वास सार्थक केलो. मदले फळयेंतलो बॅट्समन श्रेयस अय्यरान पोरूं चवथे सुवातेर खेळटना बरें प्रदर्शन केल्लें. भारताक बॅटिंगेंतलो एकूच हुस्को म्हणल्यार लोकेश राहुलाचो बाबत फॉर्म. विकेटकीपराची भुमिका सांबाळपी राहुल फाटल्या साबार मॅचीं सावन अपेशी थारत आसा.

पयले मॅचींत भारतान धांवड्यांचो पावस घाल्लो. पूण, बॉलरांक म्हणपा सारकें प्रदर्शन करपाक जमूंक नाशिल्लें. हाचो हुस्को रोहित शर्माक निश्चीत आसतलो.

पयले मॅचींत भारत व्हडा फरकान जिखतलो अशें दिशिल्लें. पूण, भारताच्या बॉलरांक श्रीलंकेचो डाव सोंपोवपाक जमलो ना.

श्रीलंका पंगडा खातीर हे भोंवडेर आतां मेरेन घडिल्ली सकारात्मक घडणूक म्हणल्यार मुखेली शनाकाचो फॉर्म. फाटले मॅचींत ताणें नाबाद शेंकडो मारिल्लो. एका वेळार श्रीलंकेन 179चेर सात विकेटी वगडायिल्ल्यो. पूण, शनाकान नाबाद 108 धांवड्यांची खेळी करून आपल्या पंगडाक 306 मेरेन पावयलो.

आपलो हो फॉर्म आयचे मॅचींत लेगीत कायम दवरपाक शनाका इत्सूक आसतलो. पूण, ताका दुसरे वटेच्यान म्हणपा सारकी साथ मेळना. तशेंच श्रीलंकेक आपले फिल्डिंगेंत लेगीत सुदारणां करची पडटली. फाटले मॅचींत तांणी साबार कॅची सोडिल्ल्यो.