नादोड्यां वाट आडायिल्लें बांदकाम मातयेभरवण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

न्यायालयाच्या आदेशाची पंचायती कडल्यान कारवाय

म्हापशें: नादोडें बार्देसांत वाट आडावन बांदिल्लें दुकानाचें कांय बांदकाम पंचायतीन म्हापशेंच्या फास्ट ट्रॅक न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण मातयेभरवण केलें. हे कारवाये वेळार व्हड प्रमाणांत पुलीस पंगड दवरिल्लो.

हें बेकायदो बांदकाम सर्वे 55/1 आनी 55/6 क्रमांकांत 2005 वर्सा केल्लें. दुकानाचें बांदकाम करपा सयत फातर घालून तीन घरांची वाट आडायिल्ली. ह्या प्रकरणांत फक्रुजी गोविंद गांवस आनी गजानन बाळा गांवस हांणी नादोडें पंचायती कडेन कागाळ दाखल केल्ली. उपरांत हें प्रकरण पंचायत संचालनालयांत वर्ग जालें. उपरांत कागाळदारांनी दिवचल पयलो वर्ग न्यायालयांत सिव्हील सूट याचिका दाखल केल्ली.

हे याचिके प्रमाण जुलय 2015 वर्सा दिवचल पयलो वर्ग न्यायालयान हें बेकायदो बांदकाम घोशीत करून अतिक्रमण काडचें असो निवाडो जारी केल्लो आनी ह्या आदेशाची कारवाय करपाचे पंचायतीक निर्देश दिल्ले.

ह्या निवाड्याक ऑगस्ट 2015 वर्सा बांदकाम करपी सगुण नारायण मोरजकारान म्हापशेंच्या फास्ट ट्रॅक तशेंच अतिरिक्त जिल्हो आनी सत्र न्यायालयांत आव्हान याचिका दाखल केल्ली.

हे याचिकेर सुनावणी जाले उपरांत ऑगस्ट 2022 वर्सा न्यायालयान ही याचिका भायरायिल्ली.

ते प्रमाण शुक्रारा 10 वेर पंचायतीन न्यायालयाच्या आदेशाची कारवाय केली. अतिक्रमण हटाव पंगडाच्या आदारान दोनां मदल्या एका दुकानाचें बांदकाम जेसीबीच्या आदारान मातयेभरवण केलें. तशेंच फातर घालून आडायिल्ली वाटूय मेकळी केली.