नागेश करमली हांचे कार्य मुखार व्हरप हीच तांकां आर्गां: मुकेश थळी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी: भाशेचेर, प्रादेशीकतेचेर, अस्मितायेचेर जंय अन्याय जाला थंय नागेश करमली पेठून उठल्यात. दरेक चळवळींत सक्रीय रावन तांणी व्हड योगदान दिलां. तांचे कार्य मुखार व्हरप हीच तांकां खरी आर्गां थारतलीं अशें मत नामनेचे लेखक मुकेश थळी हांणी उक्तायलें.

इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांझा (आयएमबी) वतीन सोमारा संस्थेच्या परिशदघरांत ज्येश्ठ स्वातंत्र्य सैनीक तशेंच साहित्यीक नागेश करमली हांकां आर्गां ओंपपा खातीर आयोजीत केल्ले शोकसभेंत ते उलयताले.

थळी हांणी, तांचें स्वताचें ग्रंथालय आशिल्लें आनी तातूंत दुर्मीळ ग्रंथ आशिल्ले. तांणी साहित्याचो व्यासंग केल्लो अशें म्हणलें, आनी तांच्या आकाशवाणी वयल्या कारकिर्दीचो नियाळ घेतलो.

नागेश करमली हे कोंकणी चळवळींतली धगधगती मशाल आशिल्ली अशें सांगून साहित्यीक संजीव वेरेंकार हांणी म्हणलें, सगल्या चळवळीचें बीं रोवपाचें काम तांणी केलें. तांकां लागून कोंकणी अस्मिताय नवे पिळगेक कळ्ळी.

गायिका आनी लेखिका शकुंतला भरणे हांणी सांगलें, गोंयची माती, ताचो सुगंध हाची वळख करमली हांणी करून दिली. तांचे देश प्रेम, भाशा प्रेम, समाज प्रेम अस्सल आशिल्ली. तांच्या वचपान घरचो मनीस गेल्ल्याचें दुख्ख जाता.

प्रतिमा शिरोडकार हांणी करमली हांचें आकाशवाणी केंद्रा वयलें कार्य, तांणी कविता लेखना खातीर दिल्ली प्रेरणा हे विशीं सांगून तांणी म्हणलें, नागेशबाब हांचो बापाय प्रमाण मोग मेळ्ळो. तांचे विशीं आदर दिसतालो. आपलीं मतां ते सडेतोडपणान मांडटाले.

आयएमबीचे अध्यक्ष आनी कवी दशरथ परब हांणी करमली हांचो मेळिल्लो सहवास आनी तांच्यो यादी जागयल्यो. वांगडी सचीव गोरख मांद्रेंकारान म्हणलें. आयएमबी खातीर तांचें म्हत्वपूर्ण योगदान आशिल्लें. खूबशा उपक्रमांनी तांचें मोलाचें मार्गदर्शन मेळटालें.