धावी मेरेनच्या 2.10 लाख विद्यार्थ्यांची दोळे तपासणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फुकट वक्लां, शस्त्रक्रिया करतले, गोंय सरकाराचो उपक्रम

भांगरभूंय प्रतिनिधी
पणजी : यत्ता पयली ते 10 मेरेन शिकपी सुमार 2.10 लाख विद्यार्थ्यांची फुकट दोळे तपासणी करपाचो निर्णय राज्य सरकारान घेतला. गरज अाशिल्ल्यांक वक्ला सयत गरज आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांच्या दोळ्यांची फुकट शस्त्रक्रिया करपाचे सरकारान थारायला.
‘आत्मनिर्भर भारत-स्वयंपूर्ण गोंय’ मोहिमे खाला सरकारान हो उपक्रम हातांत घेतला. ताचें उक्तावण हालींच सांखळे कार्यावळींत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलां. ह्या उपक्रमा खाला पयल्या टप्प्यांत शिक्षकांक प्रशिक्षण दिवपाचे दोन कार्यावळी दोनूय जिल्ह्यांत घेतले.
सांखळे रवींद्र भवनांत जाल्ले कार्यावळींत उत्तर गोंयांतल्या सुमार 90 शिक्षकांक, जाल्यार समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांचे हाजिरेंत राजीव कला मंदीर फोंड्यां जाल्लें कार्यावळींत दक्षीण गोंयांतल्या सुमार एक हजार शिक्षकांक प्रशिक्षण दिलां, अशी म्हायती नियोजन, सांख्यिकी आनी मुल्यमापन खात्याचे संचालक विजय बी. सक्सेना हांणी मंगळारा आमच्या प्रतिनिधी कडेन उलयतना दिली.
विद्यार्थ्यांच्या दोळ्यांची जतनाय घेवप गरजेचें. कांय भुरग्यांक ल्हानपणा सान दोळ्यांचें जायत्यो समस्या आसतात. मुखार ताचे व्हड परिणाम भोगचे पडटात. ते खातीर सरकारान सरकारी, अनुदानीत, बिगर अनुदानीत तशेंच खाजगी शालेय संस्थां मदीं शिक्षण घेवपी यत्ता पयली ते 10 मेरेनच्या सुमार 2.10 विद्यार्थ्यांच्या दोळ्यांची फुकट तपासणी फुडल्या 20 दिसांत करपाचो निश्चेव केला.
तपासणी करून मुळाव्या टप्प्यांत कितल्या विद्यार्थ्यांक वक्लांचीं गरज आसा ते निश्चीत करून तांकां बेगोबेग फुकट वक्लां दितले. ते उपरांत ज्या विद्यार्थ्यांक बेगोबेग दोळ्यांच्या शस्त्रक्रियेची गरज आसा, तांचेर फुकट आनी दर्जेदार शस्त्रक्रिया करतले, अशेंय सक्सेना हांणी सांगलें.

मोबायल, टिव्ही मुखार चड वरां बसून उरिल्ल्यान तांचो व्हड परिणाम विद्यार्थ्यांच्या दोळ्याचेर जाता. तातूंत तांकां बालपणा पसूनच दोळ्यांचे त्रास जाणवतात. अर्थीक परिस्थिती बरी आशिल्ले पालक बेगोबेग ताचेर उपचार करून घेतात. पूण कांय पालक अर्थीक परिस्थितीक लागून उपचार वा शस्त्रक्रिया करपाक शकनात. अशा पालक आनी विद्यार्थ्यांक सरकारान हो उपक्रम राबोवन थाकाय दिल्या.
योग्य वेळार उपचार अानी शस्त्रक्रिया मेळ्ळी ना जाल्यार विद्यार्थ्यांक फुडल्या काळांत ताचो फटको बसपाक शकता. तशेंच ताचो शिक्षणाचेरूय परिणाम जावपाक शकता. ह्या मुख्य हेतान हो उपक्रम राबयतात.
ज्या विद्यार्थ्यांच्या दोळ्यांची तपासणी जातली, ताचो डाटा नियोजन, सांख्यिकी आनी मुल्यमापन खात्या कडेन कायम स्वरूपी उरतलो. ताचोय फायदो जातलो.
शालेय विद्यार्थ्यां खातीर राबोवपी हो देशांतलो पयलोच उपक्रम आसतलो. 31 मार्च मेरेन हो उपक्रम 100 टक्के येसस्वी करतले.