धारगळे दोन खांब्यार तिराळी प्रकल्पाचे निवासी गाळे जाल्यात भूत बंगले

धारगळेचे गाळे. (निवृत्ती शिरोडकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पेडणें: धारगळ पंचायतींतल्या दोन खांब वाठारांत शिंपणावळ खात्याच्या तिऴाली प्रकल्पांत निवासी गाळे बांदिल्ले. ते सध्या भूत बंगले जाल्यात. ताचेर कोट्यांनी रुपया खर्च केल्यात. ते गाळे वापरा विणें पडून आसासत. ताका लागून लोकांच्या घामा कश्टाचो पयसो सरकार कसो उदकांत घालता ताची ही ताजी देख.

सरकारान धारगळे दोन खांब वाठारांत हजारांनी चौखण मिटर जमीन संपादीत करून थंय तिऴारी शिंपणावळ खात्या खाला निवासी गाळे बांदिल्ले. तातूंतले कांय गाळ्यांचो वापर करतात, पूण कांय गाळ्यां कडेन आडनदर जाल्ल्यान ताची दुरुस्ती करप गरजेचें आसा.

रातच्या वेळार कांय तळीराम थंय बसून ओल्यो पार्ट्यो करतात. तांचे खातीर ही बरी वेवस्था जाल्ल्याचें लोक उलयतात.

मोपा विमानतळाक लागून आनी लींक रस्तो थेट मोपा विमानतळ ते धारगळ सुके कुळणा मेरेन बांदतात. ताचो धारगळ पंचायत वाठाराक फुडारांत खूब फायदो जावं येता. धारगळ शार जावपाक शकता. ते नदरेंतल्यान आतां धारगळ पंचायतीन फुडाकार घेवन आपल्या कार्यालयाचो विस्तार करतना जे वापरा विणें गाळे पडून आसात, ते सरकारा कडल्यान ताब्यांत घेवन थंय भोवउद्देशी प्रकल्प सुरू करचो, अशी पंचायत वाठारांतल्यान मागणी मुखार येवपाक लागल्या. तिळारी निवासी गाळ्यांतली जी मेकळी सुवात आसा आनी जे मोडिल्ले निवासी गाळे वापरा विणें पडून आसात ते पंचायतीन आपल्या ताब्यांत घेवचे. ताची नियोजनबद्द उदरगत करून बरो प्रकल्प उबारलो जाल्यार ते सुवातेचो बरो वापर जावपाक शकता, अशें मत थळाव्या लोकांनी उक्तायलां.