धनगरवाडी रस्त्याच्या कामाचो आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये हस्तुकीं शुभारंभ 

धनगर वाडी रस्त्याच्या कामाचो शुभारंभ करतना आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये. वांगडा हेर मानेस्त. (विशांत वझे)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

38 लाख रुपया खर्चून सशें मिटरांचो रस्तो बांदतले

दिवचल: अडवलपाल पंचायत वाठारांतल्या धनगरवाडो हांगच्या रस्त्याच्या कामाचो शुभारंभ आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये हांचे हस्तुकीं जालो. 

ह्या वाठारांतल्या लोकांनी बरींच वर्सां जालीं रस्त्याची मागणी केल्ली. सुमार सशें मिटरांचो हो रस्तो 38 लाख रुपया खर्चून बांदतले. ताका लागून हांगच्या लोकांची वेवस्था जातली, अशें डॉ. चंद्रकांत शेट्ये हांणी सांगलें. 

ह्या वेळार पंच जितेश गडेकार, पंचायत वांगडी आदले पंच, सरपंच आनी थळावे हाजीर आशिल्ले.