दूदसागर न्हंयेच्या नियोजीत बांदाचेर चर्चा जावचीः सरपंच

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फोंडें: सोनारबाग आनी कातरवाडो ह्या वाठारांतले लोक दूदसागर न्हंयेचेर बांद बांदपाक विरोध करतात. ह्या संबंदांत उदका स्त्रोत खात्याच्या अभियंत्यां कडेन चर्चा करून उपाय काडपाची गरज आसा. बांदाचे वायट परिणाम आनी जावपी फायदो हे संबंदांत थळाव्या लोकांनी चर्चे वरवीं उपाय काडपाची गरज आसा, अशें मत सरपंच नरेंद्र गांवकार हांणी उक्तायलां. सरपंच गांवकार हांणी अदीक म्हायती दितना सांगलें, बांदा संबंदांत पंचायती कडेन कसलेच सोपस्कार करूंक नात. बांद बांदपाक थळाव्या लोकांचो विरोध आसा. पंचायत मंडळ थळाव्या लोकां वांगडा रावतले. बांदाचो फायदो आनी लुकसाम हाचेर चर्चा करपाची गरज आसा. केंद्र सरकाराच्या प्रकल्पा संबंदांत लोकांनी म्हायती समजून घेवपाची गरज आसा. गांवच्या लोकांनी उदका स्त्रोत खात्याच्या अभियंत्यां कडेन चर्चा करपाची खर गरज आसा. आमी अभियंत्यांक आपोवपाक तयार आसात, पूण हेर गांवांतल्या लोकांनी बसकेक हाजीर रावचें न्हय. कारण कांय जाण गरजे भायर फायदो जावपा आशिल्ल्या प्रकल्पांक विरोध करतात. पंचायती वतीन बांदपा आशिल्ल्या कोयर प्रकल्पाक लेगीत विरोध करतात, अशें सरपंच नरेंद्र गांवकार हांणी सांगलें.