थळाव्या विक्रेत्यां कडेन वांटपण करूं नाकात

बाजार दीस कार्यावळीचें उक्तावण करतना श्रीनिवास आयांची. कुशीक भिवा माईणकार, नामदेव गांवस, गोपीनाथ गांवस, सुर्पाया गांवस, नूतन मळीक. (राघोबा पेडणेंकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भिवा माईणकारः विवेकानंद मंदिरांत मनयलो बाजार दीस

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

केरी- सत्तरीः विद्यार्थ्यांक ल्हान पिरायेंतूच वेव्हाराचें गिन्यान दिवपाक जाय. आमी बाजारांत वतकच थळाव्या लोकां कडल्यान खरेदी करतात तेन्ना तांचे कडेन आमी वांटपण करतात. पूण मॉल वा हेर व्हड दुकानांनी खरेदी करतना कितलेशेच पटीन म्हारग आसून लेगीत आमी वस्तू वांटपण करिनासतना विकत घेतात. थळाव्या विक्रेत्यां कडेन खरेदी करपाक आमी प्राधान्य दिवपाक जाय. बाजार दिसाच्या माध्यमांतल्यान आमकां वेव्हाराचें गिन्यान मेळटा, अशें कावेरी मसाले फॅक्टरीचे धनी भिवा माईणकार हांणी सांगलें.

विद्यार्थ्यांक वेव्हारीक आनी गणिताचें गिन्यान तशेंच बाजारांतली खरेदी विक्रीचें प्रत्यक्ष गिन्यान दिवचे खातीर केरी सत्तरीच्या विवेकानंद शिक्षण संस्थेच्या विवेकानंद विद्यामंदिरांत ‘बाजार दीस’ आयोजीत केल्लो. ह्या बाजार दिसाचें उक्तावण केले उपरांत ते मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. यत्ता तिसरी आनी चवथेच्या विद्यार्थ्यांनी ह्या बाजारांत वस्तूंची विक्री केली.

बाजार दीस कार्यावळीक माईणकार हांचे वांगडा निवृत्त वीज अभियंते श्रीनिवास आयांची, थळावी पंच सुप्रिया गांवस, विवेकानंद शिक्षण संस्थेचे आदले अध्यक्ष नामदेव गांवस, विवेकानंद ज्ञानमंदीर हायस्कुलाचे प्रभारी मुख्याध्यापक गोपीनाथ गांवस, विवेकानंद विद्या मंदिराची प्रभारी नूतन मळीक हाजीर राविल्ली. आयांची हांचे हस्तुकीं फीत कापून बाजार दिसाचें उक्तावण जालें.

श्रीनिवास आयांची हांणी विद्यार्थ्यांक वेगवेगळीं नाणी दाखयलीं आनी कशे तरेन मोडचे पयशे करतात ताचेर मार्गदर्शन केलें. विद्यार्थ्यांनी आपल्या शिक्षणाचो वापर दीसपट्टे जिणेंत करचो. पुस्तकी गिन्याना परस प्रात्यक्षिकांतल्यान दिल्लें गिन्यांत बरें लक्षांत उरता. भुरग्यांच्या वेव्हारीक गिन्यानाक उर्बा दिवचे खातीर आनी तांकां घरगुती पदार्थांची गोडी लागचे खातीर अशे उपक्रम खूब म्हत्वाचे, अशें तांणी सांगलें.

विद्यार्थ्यांनी घरगुती वस्तू, गांवठी भाजयो, फळां, खाद्यपदार्थ, पेयजल, लिंबू उदक, कोकण उदक, आडसरां, तोरांचें लोणचें, विवीध कंदमुळां, नाल्ल आनी हेर वस्तू विकपाक दवरिल्ल्यो. दनपार मेरेन चलिल्ल्या ह्या बाजारांत ह्या वाठारांतल्या लोकांनी, पालकांनी तशेंच शिक्षकांनी भेट दिवन वस्तूंची खरेदी केली. सुरवेक मानस्तांक रोपें आनी कापडी पोतयो दिवन येवकार दिलो. नामदेव गांवस आनी गोपीनाथ गांवस हांणी विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन केलें.