तुर्कस्तानांत िभरांकूळ भुंयकांप2,500 वयर लोेकांक मरण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

शेंकड्यांनी इमारती कोसळ्ळ्यो, 30 हजारा वयर लोक जखमी

खबरां संस्था
सिरियाः तुर्की आनी सिरियांत ह्या दशकांतलो सगल्यांत व्हड भुंयकांप जाला. हातूंत मोट्या प्रमाणांत जिवितहानी जाल्या. भुंयकांप जाल्ले सुवातेर मजतकार्य सुरू आसून मरण येवप्यांचो आंकडो वाडत आसा. थळाव्या वेळे प्रमाण तुर्कींत फांतोड्डेर 4 वरांचेर पयलो धपको बसलो. उपरांत दनपरां 1.24 मिणटांनी दुसरो धपको बसलो. हातूंत तुर्की आनी सिरियांतल्यो शेंकड्यांनी इमारती कोसळ्ळ्यो. 24 वरांत 39 भुंयकापाचे धपके तुर्की अानी सिरियांत बसले. ताका लागून आतां मेरेन 2500 वयर लोकांक मरण आयलें, जाल्यार 30 हजारा वयर लोक जखमी जाल्यात.

तुर्कींत फांतोड्डेर जाल्लो भुंयकांप 7.8 रिश्टर स्केलचो अाशिल्लो. सिरियाच्या इतिहासांतलो हो सगल्यांत व्हड भुंयकांप आशिल्लो. तुर्कींत जाल्ल्या भुंयकांपाचे केंद्र गाझियानटेप हांगा आशिल्ल्याचे स्पश्ट जालां.
भुंयकांपाचे धपके इतले खर आशिल्ले, ताका लागून दोनूय
देशांतल्यो शेंकड्यांनी इमारती कोसळ्ळ्यो. जायत्या जाणांची कुटुंबा रस्त्यार आयली. कांय जाणांची घरा जमीनदोस्त जावन संवसार अध्यस्त जाला. हातूंत मरण येवप्यांचो आंकडो वाडपाची शक्यताय आसा. मजतकार्य सुरू आसा.
मजगती, सिरियाच्या भलायकी मंत्रालयाचे म्हायती प्रमाण अलेप्पो, हमा, टार्टस आनी लताकिया ह्या वाठारांतल्यान आतां मेरेन 1700 लोकांनी जीव वगडायला. तुर्कस्तानांत 2,323 वयल लाेक जखमी जाल्यात, तुर्कस्तानांनच्या गाझियानटेप शारा लागसार 17.9 कि.मि. खोलायेचेर फांतोड्डेर 4.17 मिणटांनी ह्या भिरांकूळ भुंयकांपाचे धपके बसले. तुर्कीचे गृह मंत्री सुलेमान सोयलू हांणी हे विशीं सांगलें, गाझियानटेप, कहरामनमारा, हताय, ओस्मानीये, अद्यामान, मालत्या, सानलिउर्फा, अदाना, दियारबाकीर आनी किलीस ह्या 10 शारांचेर व्हड परिणाम जाला.
तीन दिसां पयलीं दिल्ली
भुंयकांपाची शिटकावणी

युरोपांतल्या एका शास्त्रज्ञान ह्या भुंयकांपाचो अदमास तीन दिसां पयलीं उक्तायिल्लो. बेगिनूच ह्या वाठारांत 7.5 रिश्ट स्केलचो भुंयकांप जातलो. शास्त्रज्ञ फ्रँक हॉगरबाइट्स हांणी केल्ल्या ट्विटांत 7.5 खरसाणेचो भुंयकांप दक्षीण-मध्य तुर्की, जॉर्डन, सिरिया आनी लेबनॉन शाराक बसतलो, अशें म्हणिल्लें.

भारताची मजत, एनडीअारएफच्यो दोन टिमी तुर्कीक
तुर्कींत एका फाटल्यान एक जाल्ल्या भुंयकापाक लागून लोकजीण विस्कळीत जाल्या. बचावकार्य सुरू आसून भारतानूय ते खातीर मजतीचो हात दिवपाचे थारायला. भारता कडल्यान एनडीआरएफच्यो दोन टिमी तुर्कींत वतल्यो. तातूंत वट्ट 100 जवानांचो आस्पाव आसा. ते भायर तुर्कीक वखदां, गुळयो, दोतोर आनी हेर वैजकी मजत धाडटले. तुर्कींत फाटल्या 24 वरांत भुंयकांपाचे 39 धकपे बसले. गाझियनटेप भुंयकांप जाल्ले सुवाते पसून सिरिया देश लागसार आसा. ताका लागून भुंयकांपाची खरसाण तुर्की आनी सिरियांत अदीक जाणवली. आतां मेरेन 2500 वयर लोकांक जीव वगडावचो पडला.

राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगन हांणी घेतली ताकतिकेची बसका
भुंयकांपाचे फाटभुंयेर तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगन हांणी ताकतिकेची बसका घेतल्या. तातूंत भुंयकांप पिडेस्तांक सगल्या तरेची मजत दिवपाचे आदेश दिल्यात. जायते देश अापत्तीग्रस्त तुर्कीक मजत करतले. ह्या देशांत भारताचोय आस्पाव आसा.