तीन वर्सांत सुमार 1.12 लाख मजुरांची आत्महत्या

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

लाेकसभेंत केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव हांची म्हायती

खबरां संस्था
नवी दिल्लीः 2019 ते 2021 ह्या तीन वर्सांत वट्ट 1 लाख 12 हजार दिसवड्याचेर काम करपी मजुरांनी आत्महत्या केल्या. जाल्यार ह्याच काळांत 66,912 बायलां, 53,661 आपरोजगार करपी लोक, 43,420 पगारी नोकरदार आनी 43,385 बेरोजगारांनी आत्मत्या केल्या. सोमारा केंद्र सरकारान लोकसभेंत राष्ट्रीय गुन्यांव नोंदणी अहवालाचो (एनसीआरबी) नियाळ दिवन केंद्रीय कामगार मंत्री भूपेंद्र यादव हांणी ही म्हायती दिली.
ह्याच अहवालाचो नियाळ ​दितना केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव हांणी विद्यार्थी अानी शेतकार हांच्या आत्महत्येची आंकडेवारी लेगीत लोकसभेंत मांडली.
2019 उपरांत भारता सयत जगभरांत कोरोनाचें संकश्ट आशिल्लें. ते फाटभुंयेर आत्महत्येचे हे आंकडे निश्चीत धपको दिवपी आसात.
फाटल्या तीन वर्सांत देशभरांत 35,950 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या, जाल्यार शेतीक्षेत्रा कडेन संबंदींत 31,839 शेतमजुरांनी आत्महत्या केल्या, अशी म्हायती लोकसभेंत केंद्रीय मंत्री यादव हांणी दिली.
ही आंकडेवारी 2019, 2020 आनी 2021 ह्या तीन वर्सांतली आसा. लोकसभेंत प्रस्नोतराच्या वराक मंत्री भूपेंद्र यादव हांणी ही आंकडेवारी मांडली.
असंघटीत कामगार सामाजीक सुरक्षा अधिनेम, 2008चे फाटभुंयेर सरकार असंघटीत क्षेत्रांतल्या कामगारांक सामाजीक सुरक्षा दिवपाक बांदील आसा. हातूंत दिसवड्याचेर काम करपी मजुरांचोय आस्पाव जाता. ह्या कायद्या प्रमाण विम्याचें संरक्षण भलायकी कडेन संबंदीत कल्याणकारी येवजण तयार करप आनी बाळंतपणाच्या काळांत लाव दिवप, जाण्टेपणांतली सुरक्षा अानी केंद्र सरकाराच्या हेर जायत्या येवजणांचो लाव दिवपाची तजवीज आसा.

कामगारां खातीर केंद्र सरकाराच्यो येवजणो

प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमाे येवजण (पीएमजेजेबीवाय) आनी प्रधानमंत्री सुरक्षा विमो येवजण (पीएमएसबीवाय) खाला विमो दिवप.
प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमाे येवजण 18 ते 50 वर्सां पिरायेच्या सगल्यां खातीर उपलब्ध. मात तांचे कडेन बँकेचे पासबूक वा पोस्टाचें खातें आसप गरजेचें. बँकेंत थेट पयशे जमा करपाक खात्याची परवानगी जाय. हे येवजणे खाला विमो काडिल्ल्या व्यक्तीक खंयच्याच कारणान मरण आयल्यार दोन लाखांची भरपाय मेळटा.
हे येवजणे खातीर 436 रुपयांचो वर्सुकीं प्रिमियम भरचो पडटा. जो विमो गिरायकांच्या बँक खात्यांतल्यान अापसूक काडून घेतात.
31 डिसेंबर 2022 मेरेन हे येवजणेंत 14.82 कोटी लाबार्थी जोडल्यात.