तियात्र माचयेक योगदान दिवचें

जैतिवंत पंगडां वांगडा जॉन डिसिल्वा. वांगडा हेर मानेस्त.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

जॉन डिसिल्वा: 11 व्या बाल तियात्र सर्तीच्या जैतवंतांक इनामां भेटयलीं

पणजी: तियात्र माचयेक सतत योगदान दिवचें, असो उलो कोंकणी माचयेवयले कॉमेडी कलाकार जॉन डिसिल्वा हांणी दिलो. गोंय तियात्र अकादमीन हालींच मडगांवच्या रवींद्र भवनांत 11वी बाल तियात्र सर्त आयोजीत केल्ली. हे सर्तीच्या इनामां भेटोवपाच्या सुवाळ्याक जॉन डिसिल्वा मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले.  तांणी सर्तीच्या सगळ्या जैतिवंतांक परबीं भेटयलीं.

हे सर्तींत आठ तियात्र पंगडांनी वांटो घेतिल्लो. 

दृश्टी एंटरटेनमेंट्स कुडचडेंच्या पंगडान ’राखणो भोड्डवो’, ग्लोरिया फेर्रावाच्या पंगडान ’देणें दिलें देवान’, फुलती माची मोगी निर्मिती रायच्या पंगडान ’झाडा तेंगशेर’, फा. मिलाग्रेस डायस पंगडान ’मोजे सपन’,  सांत लॉरेन्स कला केंद्र, आगशी पंगडान ’आमची अस्मिताय’, अवर लेडी ऑफ रोझरी हायस्कूल, दोनापावलाच्या पंगडान ’पोयलें पावल’, दोएल डायस पंगडान ’शाळा’ आनी शेरॉन माझारेलोच्या पंगडान ’आदि ते आता हे’ ह्या तियात्रांचें सादरीकरण केलें.

जॉन डिसिल्वा हांणी युवा कलागुणांक उर्बा दिवपा खातीर गोंय तियात्र अकादमीन सुरू केल्ल्या  यत्नांची तोखणाय केली आनी सर्तींत वांटेकार जाल्लीं भुरगीं फुडाराक नक्कीच तियात्र कलाकार जातलीं, अशी आस्त उक्तायली.

दुमींग कुयेल्हो, अवितो फर्नांडीस आनी फॉस्टो व्ही. द कॉस्टा हांणी सर्तीचें परीक्षण केलें.

फुलती माची मोगी निर्मिती-राय पंगडान  सादर केल्ल्या ’झाडा तेगशेंर’ तियात्राक पयलें इनाम फावो जालें. अवर लेडी ऑफ रोझरी हायस्कूल, दोनापावलाच्या पंगडान सादर केल्ल्या ’पोयले पावल’, तियात्राक दुसरें जाल्यार दृश्टी एंटरटेनमेंट्स कुडचडेंच्या पंगडान सादर केल्ल्या  ’राखणो भोड्डवो’, तियात्राक तिसरें इनाम फावो जालें.

उत्कृश्ट दादलो अभिनया खातीर पयलें इनाम अल्ड्रिच जोशुआ कार्व्हालो (सोमू) तियात्र – झाडा तेंगशेंर आनी दुसरें इनाम जॉन क्रिस्टो अफोंसो (जोस) तियात्र-आदीं तें आतां हें आनी उत्कृश्ट बायल अभिनया खातीर पयलें इनाम वानिया सेझेल गोन्साल्वीस (शांती) तियात्र-देणें दिलें देवान आनी दुसरें इनाम कॅरिना अलेक्सा पेस (केझिया) तियात्र – पोयलें पावल, हांकां फावो जालें. तशेंच उत्कृश्ट दिग्दर्शन, गीत, गायन, कॉमेडी, म्युजीक आनी हेर उत्कृश्ट सादरीकरणा खातीर मानेस्तांच्या हस्तुकीं ह्या वेळार इनामां भेटयलीं.