तारवट्यांच्या पेन्शना खातीरप्रॉव्हिडंट फंड कायद्यांत दुरुस्ती

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दुरुस्तीचो मसुदो तयार करपाची प्रक्रिया सुरू

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : निवृत्ती उपरांत तारवट्यांक नियमीत पेन्शन मेळपा खातीर प्रॉव्हिडंट फंड कायदो 1966त दुरुस्ती करपाचो प्रस्ताव आसा. दुरुस्ती विधेयकाचो मसुदो तयार करपाचो वावर सुरू आसा. कायद्यांत दुरुस्ती जाले उपरांत तारवट्यांक नियमीत पेन्शन मेळप सुरू जातले. जहाजोद्येग मंत्रालयाचे उपम्हासंचालक आशिष सिन्हा हांणी ही लेखी म्हायती
दिल्या.
तारवट्यांचो विशय हो केंद्रीय जहाजोद्येग मंत्रालयाचे अखत्यारीत येता. गोंय सरकार केंद्रा कडेन येवजणेची फाटपुरवण करता, अशी जाप मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंंत हांणी दिल्ली. गोंयच्या तशेंच देशाच्या अर्थवेवस्थेंत तारवट्यांचें योगदान व्हड आसा. तांकां पेन्शना सयत हेर लाव मेळपाची मागणी लुईझीन फालेरो हांणी केल्ली.
देशांत तशेंच विदेशांत नोकरी करपी तारवट्यांक आयकर शुल्कांत सवलत दिवपाची मागणी फालेरो हांणी केल्ली. आयकर शुल्कांत सवलत दिवपाचो विशय अर्थ मंत्रालयाचे अखत्यारीत येता. जहाजोद्येग मंत्रालय हे विशीं निर्णय घेवंक शकना, अशें जहाजोद्येग मंत्रालयान कळीत केलां. 2 जीबी मेरेन फुकट इंटरनेट, घरा मेरेन विमानाची तिकेट, भलायके खातीर वैजकी येवजण अश्यो तरेकवार मागण्यो तारवट्यांच्या संघटणेन केल्या. फुकट इंटरनेट सेवा, भलायके खातीर वैजकी येवजण, ओव्हरटायम ह्यो गजाली तारवटी काम करपी कंपनी तशेंच नोकरेच्या कबलातींचेर निंबून आसा.
बोटीचेर 2 जीबी इंटरनेट सेवा फुकट दिवपाच्या येवजणेचो नोकरेचेर परिणाम जावंक शकता. फिलीपीन्स, इंडोनेशिया, चीन ह्या देशांनी तारवट्यांचो आंकडो व्हड आसा. भारताक ह्या देशां कडेन सर्त करची पडटा, अशें जहाजोद्येग मंत्रालयाच्या उपसंचालकांनी स्पश्ट केलां. हाका लागून 2 जीबी फुकट इंटरनेट सेवा परवडपा सारकी ना, अशें मंत्रालयान स्पश्ट केलां.
संसद अधिवेशनांत लेगीत लुईझीन फालेरो हांणी तारवट्यांच्या पेन्शनाचो प्रस्न उपस्थीत केल्लो. हाचे उपरांत तांणी केंद्रीय जहाजोद्येग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हांकां मागणेचें पत्र बरयिल्लें.