तरणाट्यां खातीर येरादारी उद्देजकता

हॉटमिक्स कामाचो शुभारंभ करतना मंत्री मॉवीन गुदिन्हो. कुशीक कमलाप्रसाद यादव, अनिता थोरात आनी हेर.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मॉवीन गुदिन्हो: बेरोजगार तरणाट्यांनी स्वताच्या पांयार उबे रावपा खातीर येवजण

वास्को: बेरोजगार तरणाट्यांनी स्वताच्या पांयार उबे रावचें हे खातीर येरादारी उद्देजकता येवजण सुरू करतले. हे येवजणे खाला संबंदीत बेरोजगार तरणाट्यांक फुकट टॅक्सी दितले. गोवा मायल्सा वतीन ते संबंदीची ‘मार्जीन मनी’ भरतले. टॅक्सी मेळ्ळे उपरांत त्या तरणाट्यांची जोड सुरू जाले उपरांत ‘मार्जीन मनी’ मदली थारावीक रक्कम आनी रिणाची थारावीक रक्कम नेमान तांचे जोडींतल्यान काडून घेतले. ही अ‍ॅप आदारीत टॅक्सी येवजण तरणाट्यांक रोजगारा खातीर प्रोत्साहन दिवपी आशिल्ल्याची म्हायती येरादारी मंत्री मॉवीन गुदिन्हो हांणी दिली.

दाबोळी मतदारसंघांतल्या भितरल्या रस्त्यांचें हॉटमिक्स डांबरीकरण करपाच्या कामाचो शुभारंभ मंत्री गुदिन्हो हांचे हस्तुकीं जालो. ह्या वेळार चिखलीचे सरपंच कमलाप्रसाद यादव, जिल्हो पंचायत वांगडी अनिता थोरात आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले.

तरणाट्यांक प्रोत्साहन दिवपी येरादारी उद्देजकता येवजणेची सगली तयारी जाल्या. ताचो शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं करतले. हे येवजणे खाला बेरोजगार तरणाटे टॅक्सी खरेदी करून त्यो गोवा मायल्स वा हेर कडेन भाड्यान दिवंक शकतात. हे खातीर तरणाट्या कडेन वाहन चलोवपाचो परवानो वा टॅक्सी चलोवपा खातीर लागपी ‘बॅज’ नासलो तरी चलतलें. हे येवजणेक लागून संबंदीत तरणाट्यांक उद्देजक जावपाची संद मेळटली अशें गुदिन्होन म्हणलें.

दाबोळी मतदारसंघांत सर्वांगी विकास चालू आसा. भितरल्या रस्त्यांचें हॉटमिक्स करपाचें काम चालू आसा. ते खातीर सुमार साडेचार कोटी रुपया खर्च येतलो. ह्या हॉटमिक्स रस्त्यांक लागून नागरिकांची गैरसोय पयस जावपाक मजत जातली. तशेंच मतदारसंघांतले ट्रान्सफॉर्मर बदलप, उच्च दाबाच्यो वीज वाहिन्यो बदलप, उदका वाहिन्यो बदलप बी कामां येता त्या कांय दिसांनी पुराय जातलीं अशें तांणी सांगलें.