टीम इंडियाची धांव सेमींत थांबली

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

बायलांचे संवसारीक टी-20 क्रिकेट सर्तींत भारताचें परतून एकदां वस्ताद जावपाचें सपन भंगलें. काल जाल्ले पयले सेमी फायनलींत ऑस्ट्रेलिया पंगडान भारताक पांच धांवड्यांनी हारयलो.

भारत चवथे खेपे संवसारीक टी-20 सर्तीचे सेमी फायनलींत हारलो. फाटले खेपे फायनलींत पाविल्लो. दुसरे वटेन ऑस्ट्रेलियेचो पंगड सातवे खेपे फायनलींत पावलो. ताणें पांच खेपे वस्तादपण जोडलां.

केप टावनाच्या न्युलॅण्ड्स मैदानाचेर ऑस्ट्रेलिया पंगडान टॉस जिखून पयलीं बॅटींग करतना 172 धांवड्यो केल्यो. बेथ मुनीन सगल्यांत चड 54 धांवड्यांचें योगदान दिलें. जाल्यार मुखेली मेग लेनिंगान नाबाद 49 धांवड्यो केल्यो. शिखा पांडेन दोन विकेटी घेतल्यो. दिप्ती शर्मा आनी राधा यादव हांकां दरेकी एक विकेट फावो जाली.

मोखीचो फाटलाव करतना भारताक 20 ओव्हरींनी 8 विकेटी वगडावन 167 धांवड्यो करप शक्य जाल्यो. भारतान एका वेळार 28 धांवड्यांचेर तीन विकेटी वगडायिल्ल्यो. पूण, मुखेली हरमनप्रीत कौर (52) आनी जेमिमा रॉड्रिग्स (43) हांणी चवथे विकेटी खातीर 69 धांवड्यांची भागिदारी करून भारताची आस्त जिवी दवरली. पूण, म्हत्वाच्या खिणाक जेमिमा कॅच बाद जाली आनी उपरांत हरमप्रीत धांवबाद जाली. अखेरच्या ओव्हरींनी दिप्ती शर्मा आनी स्नेह राणा हांणी 22 धांवड्यांची भागिदारी करून भारताची अखेर मेरेन आस्त कायम दवरली. पूण, तांकां जैत मेळोवन दिवपाक जमलें ना.

मजगतीं, मोठे धांवसंख्येचो फाटलाव करपी भारताची सुरवात बाबत जाली. शेफालीच्या रुपान भारताक पयलो धपको बसलो. ते उपरांत उप मुखेली स्मृती मंधाना दोन धांवड्यो करून तंबूंत परतली. जाल्यार यास्तिका भाटिया आपले चुकीक लागून धांवबाद जाली. ते उपरांत हमनप्रीत आनी जेमिमा हांची म्हत्वाची भागिदारी जाली.

ह्या दोगां खेरीत रिचा घोषान 17 बॉलांनी 14 धांवड्यो केल्यो. स्नेह राणान 10 बॉलांनी 11 धांवड्यो केल्यो. दिप्ती शर्मान अखेर मेरेन संघर्श केलो.

ते पयलीं भारताची फिल्डींग बाबत जाली. शेफाली वर्मान बेथ मुनी आनी रिचा घोषान मेग लेनिंग हांची कॅच सोडली. मुनीन हाचो फायदो घेत 54 धांवड्यो केल्यो. जाल्यार लेनिंग 49 धांवड्यांचेर नाबाद उरली. ह्या दोन कॅची खेरीत भारतान म्हत्वाच्या खिणांक बाबत फिल्डींग केली तशेंच आलायत्यो धांवड्यो लेगीत दिल्यो. दुसरे वटेन ऑस्ट्रेलियेन फिल्डिंगेच्या नेटार मॅच घुंवडायली.