टर्कींत परतून भुंयकांप, शेंकड्यांनी इमारतींचो विध्वंस

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मरण येवप्यांचो आंकडो 6 हजार 200 वयर

खबरां संस्था
तुर्कींत फाटल्या 24 वरां पसून सुरू आशिल्ली भुंयकांपाची मेळ अजून सोंपूंक ना. चार भुंपकांपाच्या धपक्या उपरांत सांवरत आसतनाच आनीक एक पांचवो भुंयकाप जाला. टर्की सयत सिरियांतूय भुंयकांपाचे धपके बसल्यात. ह्या भुंयकांपांत आतां मेरेन हजारांनी नागरिकांक जीव वगडावचो पडला. पांचव्या भुंयकांपाची खरसाण 5.4 रिश्ट स्केल आसून हातूंत व्हड वित्तहानी जाल्या. दोन दिसांतलो हो पांचवो भुंयकांप आतां मेरेन 6 हजारा वयर नागरिकांक मरण आयलें.
मजगतीं, टर्कीचे उप राष्ट्रपती फुआत ओकते हांणी दिल्ले म्हायती प्रमाण आतां मेरेन 11 हजार 22 जाणांचो सोद घेतला. 7 हजार 840 जाणांक ढिगाऱ्यांतल्यान भायर काडल्यात.

भारताची मजत तुर्कीक पावली
भारतान तुर्की आनी सिरियांतल्या भुंयकांप पिडेस्तांक मजतीचो हात दिला. प्रधानमंत्री मोदी हांणी भुंयकांपात मरण आयिल्ल्यां विशीं दुख्ख उक्तायलां. भारताच्या मजती उपरांत तुर्कस्तानान भारताचे खासा उपकार मानल्यात. भारतांतले तुर्कस्तानचे राजदूत फिरात सुनेल हांणी भारताचे उपकार मानतना, भारताक अापलो ‘इश्ट’ म्हणलां. गरजेच्या वेळार मजतीक येतो तोच खरो इश्ट, अशें ट्विट तांणी केलां.