जोकोवीच परतून पयले सुवातेर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सर्बियाचो दिग्गज टॅनीस खेळगडो नोवाक जोकोविचान आयतारा ग्रीसाच्या स्टेफानोस त्सित्सिपासाक 6-3, 7-6 आनी 7-6 अशा सरळ सेटांनी हारयलो आनी 22वें विक्रमी ग्रॅण्ड स्लॅम वस्तादपण जोडलें. ताणें राफायल नादालाच्या सगल्यांत चड ग्रॅण्ड स्लॅम किताब जिखपाच्या विक्रमाची बरोबरी सादली. तशेंच ताणें 10वे खेपे ऑस्ट्रेलियन ओपन किताब जिखलो. ह्या वस्तादपण जोडल्या उपरांत ताणें परतून रॅंकिंगेंतली पयली सुवात मेळयली.

ऑस्ट्रेलियन ओपना खेरीत विम्बल्डन सात खेपे, अमेरिकन ओपन तीन खेपे आनी फ्रॅंच ओपन दोन खेपे जिखल्या.

जोकोविचान चार सुवातांची प्रगती करतना पयली सुवात मेळयली. जाल्यार उप वस्ताद स्टेफानोस चवथे सुवाते वयल्यान तिसरे सुवातेर पावलो. कार्लोस अल्काराझ पयले सुवाते वयल्यान दुसरे सुवातेर घसरलो.

वस्तादपण जोडल्या उपरांत जोकोवीच भावूक जालो. ताणें म्हणलें, पोरूं ऑस्ट्रेलियन ओपनांत वांटो घेवपाक मेळूंक ना. परिस्थितीचेर नदर मारली जाल्यार ही सर्त आपले जिणेंतली सगल्यांत कठीण सर्त आशिल्ली. फाटले पांच ते स सप्तक आपले खातीर आव्हानात्मक आशिल्ले. आपल्या कुटुंबाक आनी आपल्या पंगडाक बरे तरेन खबर आसा. ह्याच कारणाक लागून आपले जिणेंतलें हें सगल्यांत मोठे जैत आशिल्लें अशें ताणें म्हणलें.

टॉप टेनः 1) नोवाक जोकोवीच (7070 गूण), 2) कार्लोस अल्काराझ (6730 गूण), 3) स्टेफानोस त्सित्सिपास (6195 गूण), 4) कॅस्पर रुड (5765 गूण), 5) आंद्रेय रुबलेव (4200 गूण), 6) राफायल नादाल (3815 गूण), 7) फॅलिक्स एलियासिम (3715 गूण), 8) टेलर फ्रिटझ (3410 गूण), 9) होल्गर रुन (3046 गूण) आनी 10) ह्युबर्ट हर्कोझ (2995 गूण).