जीत आरोलकारा आडचो निवाडो राखून

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

जमीन वेव्हार प्रकरणांत नोंद केल्लो गुन्यांव

पणजी: मांद्रेंचे आमदार जीत आरोलकार हांचे आड जमीन वेव्हार प्रकरणांत नोंद केल्लो गुन्यांव रद्द करपा खातीर मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपिठांत याचिका दाखल केल्या. ह्या प्रकरणांत खंडपिठान सुनावणी पूर्ण करून निवाडो राखून दवरला.

संध्या बांदेकार हांणी 26 ऑक्टोबर 2020 दिसा पेडणें पुलीस स्टेशनार कागाळ दाखल केल्ली. धारगळे सर्वे क्रमांक 481 जाग्याचे दोन धनी आसात. हातूंत म्हापशेंच्या विद्या नाटेकार आनी संजय नाटेकार ह्या धनयांची ‘पावर ऑफ अ‍ॅटर्नी’ जीत आरोलकार हांचे कडेन आसा. जाल्यार रवळू खलप आनी प्रकाश खलप हांची ‘पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी’ संध्या बांदेकार हांचे कडेन आसा. आरोलकारान ह्या जमनीची विभागणी करिनासतनाच फटीचीं कागदपत्रां सादर करून जमनीचे भुंयखंड केले आनी विक्री करून 25 ते 30 कोटी रुपयांची फटवणूक केल्ल्याचें बांदेकार हांणी कागाळींत म्हणिल्लें आनी पेडणें पुलिशेंत गुन्यांव दाखल केल्लो.

हें प्रकरण 29 ऑक्टोबर 2020 दिसा पेडणें पुलिसांनी अर्थीक गुन्यांव फांट्या कडेन वर्ग केल्लें. उपरांत उत्तर गोंय जिल्हो आनी सत्र न्यायालयान 10 फेब्रुवारी 2021 दिसा 25 हजार रुपया आनी हेर अटींचेर आरोलकाराक अटकपूर्व जामीन मंजूर केल्लो. उपरांत हें प्रकरण गुन्यांव फांट्याच्या विशेश तपास पंगडा कडेन (एसआयटी) वर्ग केलां.

हें प्रकरण दिवाणी स्वरुपाचे आसून वेंचणुकेचे फाटभुंयेर आपले आड गुन्यांव दाखल केल्ल्याचो दावो करून आमदार जीत आरोलकारान गुन्यांव रद्द करपा खातीर मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपिठांत याचिका दाखल केल्या. हे विशीं खंडपिठान एसआयटीक चवकशी अहवाल बंद लिफाफ्यांतल्यान खंडपिठांत सादर करपाक लायिल्लो. ते प्रमाण अहवाल सादर केले उपरांत खंडपिठान सोमारा सगल्यांची बाजू आयकून सुनावणी पूर्ण करून निवाडो राखून दवरला.