जयकुमार लवंदे हांचे कडल्यान नूतन वाचपघराक पुस्तकांची भेट

विद्यावर्धक मंडळाचो अध्यक्ष विजय सरदेसाय आनी पदाधिकाऱ्यां कडेन नूतन वाचपघरा खातीर पुस्तकांची भेट दितना जयकुमार लवंदे

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
दिचचलः दिवचल हांगच्या विद्यावर्धक मंडळाच्या नूतन वाचपघराक मूळ साखळेचे मात मलाड- मुंबय हांगा रावपी जयकुमार लवेंद हांणी दुर्मीळ  अशा पुस्तकांची भेट दिल्या.  तातूंत ललित निबंध, कादंबऱ्यो, तरेकवार ग्रंथ, चरित्रां, कथाझेले, इतिहासीक पुस्तकांचो आसपाव आसा. ताचें मोल कांय हजार रुपये आसा.
वाचनाक लागून विचारशक्त वाडटा. बऱ्यो गजाली करपाक प्रेरणा  मेळटा, वाचन मनश्याक खऱ्या अर्थान सुशिक्षीत करता अशें लवंदे हांणी ह्या वेळार सांगलें. विद्यावर्धक मंडळाचो अध्यक्ष विजय सरदेसाय आनी नूतन वाचपघऱाचो भांडारी राजीव धोंड आनी हेर मानेस्ताचें उपस्थितीत लवंदे हांचे कडल्यान पुस्तकां स्विकारपाची कार्यावळ जाली.
लवंदे हांणी भेट दिल्ल्या पुस्तकांचो आंकडो दोन हजार आसा. दर म्हयन्यांक सुमार पांच हजार रुपया मोलांची पुस्तकां वाचपघराक दिवपाचें आस्वासन तांणी दिलां. तांणी दिल्ल्या पुस्तकांचे खाशेलेंपण म्हणल्यार दरेका पुस्तकाचेर ते घेतिल्ल्याची तारीक तशेंच कव्हर घातिल्लें आसा. नूतन वाचपघराचे वांगडी जावन ही पुस्तकां वाचपाचो लाव दिवचलकारांनी घेवचो अशें विद्यावर्धक मंडळ आनी नूतन वाचपघराच्या जाळवणदारांनी मागलां.