चीनाची व्हडली निर्गत भारतांत, पूण….!

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

ची ना संबंदीचे वेपाराचे आंकडे जाहीर जाल्यात. ते प्रमाण 2021 वर्सा भारत आनी चीन ह्या दोनूय देशांचो वेपार 125 अब्ज डॉलर आशिल्लो. तो फाटल्या वर्सा 135.98 डॉलर जालो. वेपारांत 8. 4 टक्के चड वाड आसा. भारतांत चीनाची निर्यात 118.5 अब्ज डॉलर वाडल्या. सरासरी ती 21.7 टक्के चड आसा. उरफाटें भारतातल्यान चीनाक निर्गत करपाचें प्रमाण उणें जालां. चीनाक 17.48 अब्ज डॉलराची निर्यात भारतान केली. अंदूं ती 37.9 टक्क्यांनी उणी जाल्या. एकंदर वेपारी तूट 101.02 अब्ज डॉलर आसा. ती फाटल्या वर्सा 69.38 अब्ज डॉलर आशिल्ली.
ह्या आंकड्यां वयल्यान एक गजाल स्पश्ट जाता की चीन भारतांतल्यान आयात उणी करता आनी निर्यात वाडयता. चीनांत सदांच घुसखोरीचें धोरण आशिल्लें. कांय दिसां आदीं तांणी लडाख आनी अरुणाचल प्रदेशांत घुसपपाचो यत्न केल्लो. चीनाचें वसाहतवादाचें धोरण जायत्या देशां कडेन आसा आनी शिमेचेर कुशीक आशिल्ल्या देशा कडेन वेपार करतना आमी जतनाय घेवची पडटली. चीनाचें धोरण घुसखोरीचें आसत जाल्यार वेपार थांबवचो वा ताचेर आळाबंदा हाडपाक जाय. चीना कडेन वेपार बंद करचो अशी मागणी विरोधी काँग्रेस पक्षान केल्ली. वेपार बंद केल्यार भारताक सुरवेक कांय अडचणींक तोंड दिवचें पडटलें. पूण व्यापक हीत मतींत दवरून करप फायद्याचें. चीनांतल्यान आयात केल्ल्या वस्तूंचे भारतीय पर्याय बेगीन तयार करचे पडटले. एकूणच सरकारान ह्या विशयाचेर गंभीरतायेन विचार करचो.
एके वटेन गिरेस्तकाय, दुसरे वटेन….
भारतांतल्या एक टक्के गिरेस्तां कडेन देशाची 40 टक्क्यां परस चड गिरेस्तकाय आसा, असो अहवाल हालींच हांवें वाचलो. वट्ट लोकसंख्येचो विचार केल्यार तांचे कडेन 3 टक्के संपत्ती आसा, अशें दिसता, जाल्यार बायल आनी दादले कामगार दिसाक फकत 63 पयशे वा एक रुपया जोडटात अशें चित्र दिसता. संवसारीक अर्थीक मंचाची बसका हालींच जाली. ते बसकेंत ऑक्सकॉम इंटरनॅशनलान भारता विशीं खरें सांगलां. आदल्या काळांत पयशांनी पयशे वतात अशें म्हण्टाले. तें सामकें खरें. हाचें कारण म्हणल्यार पयशे आसल्यार ताची वाड जाता हें सहजपणान साध्य जाता.
गिरेस्तांचे संपत्तींतले पांच टक्के संपत्ती घेतल्यार सगळ्या भुरग्यांक शाळेंत हाडूं येता. गिरेस्तां कडल्यान दोन टक्के कर घेतल्यार 40 हजार 423 कोटी रुपया जमा जातले. ताच्या विनियोगाक लागून भारतांतल्या कुपोशितांक तीन वर्सां पोशक अन्न मेळूंक शकता. एकूणच भारतांत लेगीत संपत्ती कांय खाशेल्या लोकांच्या हातांत केंद्रीत जावपाक लागल्या. देखून गरीब लोक गरीब उरतात.
हाचे खातीर कितें करचें? गिरेस्तांनी आपले थोडे पयशे गरीबां खातीर खर्च करचे. सुदैवान भारतांत जायते गिरेस्त लोक देणगी वा मजती वरवीं जायत्या तरांनी गरीबांक मजत करतात. हॉस्पिटल वा भलायकी सेवाय जायत्या सुवातींनी खर्च करपाक लागल्यात, पूण तांचे प्रमाण नगण्य दिसता. संपत्ती एकाग्र जाल्ल्यान सत्ताय त्या वाठारांत केंद्रीत जाली. एकूणच एके वटेन श्रीमंती आनी दुसरे वटेन गरिबी.. मदीं व्हडलें अंतर आसा अशें दिसून येता.
अमेरिकेंतले बेकार भारतीय
अमेरिकेंतल्या गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, अमेझॉन, ट्विटर आदी कंपनींनी शेंकड्यांनी कर्मचाऱ्यांक काडून उडयल्यात. ताचो परिणाम आयटी क्षेत्रांत काम करपी जायत्या कर्मचाऱ्यांचेर जाला. हातूंत एच वन बी व्हिसा धारकां बाबतींत खर भेदभाव केला. तांचे मुखार आतां साठ दिसांनी नवी नोकरी सोदपाचें आव्हान आसा. तांकां नवी नोकरी मेळ्ळी ना जाल्यार परतून मायभूंयेंत वचचें पडटलें.
गुगलान प्रायोजीत केल्ली ग्रीन कार्ड प्रक्रिया स्थगीत केल्या आनी ताका लागून भारतीयांच्या संकश्टांत आनीक वाड जाल्या. अमेरिकेंतल्या वॉशिंग्टन पोस्ट दिसाळ्याच्या म्हणण्या प्रमाण, नोव्हेंबर सावन म्हायती तंत्रगिन्यान क्षेत्रांतल्या दोन लाखां परस चड कर्मचाऱ्यांक काडून उडयल्यात. हातूंतले सुमार 30 ते 40 टक्के भारतीय आसात, एच 1 बी वा एल 1 व्हिसा घेवन आयिल्ल्या भारतीयांची परिस्थिती चड वायट आसा. हातूंत भारतीय तरणाटे व्हड प्रमाणांत आसात. अमेरिकेक येवन स्थीर नोकरी भोगपाचें सपन पुराय जावचे पयलीं तांकां नोकरे सावन पयस वचचें पडटा.
थोड्याच काळांत नवी नोकरी सोदप हें बेकार आशिल्ल्या भारतीयांक व्हड आव्हान आसा. ह्या बेकार तरणाट्यांक भारतीय पुरस्कर्त्यांनी शक्य तितली मजत दिवची. आयज ग्लोबल इंडियन टेक्नॉलॉजी प्रोफेशनल्स असोसिएशन आनी फावंडेशन फॉर इंडिया अँड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज ह्या संस्थांनी मजत करपाक मुखार सरल्यात. ही खोशयेची गजाल. आतां केंद्र सरकारान उंचेल्या पांवड्या वयल्यान वचून हे बाबतींत योग्य पावलां उबारचीं अशी खूब भारतीयांची अपेक्षा आसा.

शांतराम वाघ
9623452553