चरावणेंचे सगळे रान हक्क प्रस्ताव मंजूर

ग्रामसभेंत उलयतना सरपंच सरिता गांवकार. कुशीक सचीव सर्वेश गांवकार आनी पंच विनायक गांवस.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सरपंच सरिता गांवकारः भुंयपुतांक रोखड्योच मेळटल्यो सनदी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

वाळपयः पंचायतीच्या विशेश फुडाकारान ठाणे पंचायत वाठारांत सर्वेक्षणाचें काम गतीन चालू आसा. लोकांनी बरो आदार दिल्ल्यान चरावणे वाठारांतले रान हक्क प्रस्ताव 100 टक्के मंजूर जाल्यात. हे संबंदांतलो अहवाल वाळपयच्या मामलेदार कार्यालयाक सादर केले उपरांत त्या भुंयपुतांक ते संबंदांतली सनद दितले, अशें ठाणेची सरपंच सरिता गांवकार हांणी सांगलें.

सत्तरी म्हालांत रान हक्क दाखले निकालांत काडपाच्या कामाक गती मेळ्ळ्या. वेगवेगळ्या वाठारांनी हे संबंदांतल्यो ग्रामसभा आयोजीत करून रान हक्क प्रस्ताव निकालांत काडटात. ठाणे पंचायत वाठारांतल्या चरावण्यां आयतारा हे संबंदांतली विशेश ग्रामसभा घेतली. ह्या वेळार सरपंच गांवकार उलयताली. हे ग्रामसभेंत 101 प्रस्तावांक मंजुरी दिली.

ह्या वेळार थळावे पंच विनायक गांवस, रान हक्क समितीची अध्यक्ष अंकिता गांवस, रान खात्याचे अधिकारी शाबलो गांवकार, पंचायत सचीव सर्वेश गांवकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. पंचायत सचीव सर्वेश गांवकार हांणी सांगलें, रान हक्क कायद्या खाला पंचायतीक प्रस्ताव सादर जाल्ले. त्या प्रस्ताव मामलेदार कार्यालयांत सादर केले उपरांत ते संबंदांतलें सर्वेक्षण हालींच पुराय जाल्लें. हे संबंदांतले प्रस्ताव फुडले प्रक्रिये खातीर ग्रामसभेंत मंजुरी मेळप गरजेचें आशिल्लें. ताका लागून ही ग्रामसभा आपयल्या. गांवांतल्या लोकांनी आदार केल्ल्यान ह्या प्रस्तावांक गती मेळ्ळ्या.