गोंय विज्ञान केंद्रा वतीन विज्ञान महोत्सवाचें आयोजन

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी: गोंय विज्ञान केंद्र, मिरामार हांणी गोंय सरकाराच्या विज्ञान, तंत्रज्ञान आनी पर्यावरण खात्याच्या सहकार्यान 25 ते 28 फेब्रुवारी मजगतीं विज्ञान महोत्सवाचें आयोजन केलां. राष्ट्रीय विज्ञान दिसा निमतान ह्या महोत्सवाचें आयोजन केलां. देशांतले नामनेचे वैज्ञानीक आनी संशोधन संस्था हे कार्यावळींत वांटो घेतल्यो. समाजीक हिताचे नदरेन विज्ञान आनी तंत्रज्ञानाच्या म्हत्वाचे उदरगतीचेर उजवाड घालपी प्रदर्शन आयोजीत करतले.

हें विज्ञान प्रदर्शन 25 ते 28 फेब्रुवारी मेरेन सकाळीं 10 ते सांजेचीं 5 ह्या वेळार सगळ्यां खातीर उक्तें आसतलें. सायन्स फिएस्टा- 2023चें उक्तावण 25 फेब्रुवारीक सकाळीं राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थेचे संचालक प्रो. सुनील कुमार सिंग हांचे हस्तुकीं जातलें. तरणाटे पिळगेमदीं विज्ञानाची आवड निर्माण करप हो ह्या महोत्सवाचो उद्देश आसा. महोत्सवाच्या काळांत विद्यार्थी आनी हेरां खातीर जायत्यो सर्ती आनी उपक्रमांचें आयोजन करतले.