गोंय डेरीच्या लेखा परिक्षणाची चवकशी करपाची मागणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
फोंडेंः गोंय डेरींत प्रशासकाच्या कार्यकाळांतल्या 2021 आनी 2022 वर्साच्या लेखा परिक्षणाची चवकशी करपाची मागणी डॅरी संचालक मंडळांतल्या 9 संचालकांनी सहकार निबंधकाक एका पत्रा वरवीं केल्या. डॅरीचो अध्यक्ष राजेश फळदेसाय, विठोबा देसाय, उल्हास सिनारी, बाबू फालो, नितीन प्रभूदेसाय, बाबुराव फडटो, विजयकांत गांवकार आनी गुरूदास परब हांच्या ह्या पत्राचेर सयो आसात.
डॅरीचे प्रशासक आसतना भक्ती  एक्स्ट्रेक्शन हें कंपनी पुरवण केल्लो कच्चो माल परत धाडपाचो निर्णय घेतिल्लो.  कंपनीन माल परत व्हेलो तरी डॅरी वतीन तांका 24 लाख 77 हजार रुपये बिल म्हणून दिल्ले. तशेंच  जळोव विकतो घेवपा खातीर कागदपत्रांची सारकी पूर्तता करनास्तना रक्कम दिल्ली. अर्थीक स्थिती सामकी वायट आसतना प्रशासकाच्या काळांत राज्यांतल्या दूद उत्पादकांक देड कोटी रुपये वितरीत  कशे केले ताची चवकशी करपाची मागणी लेगीत संचालकांनी केल्या.
डेरीच्या मऴीते टांकयेचे दुरुस्ती कामांच्या नांवा खाला 8 लाखांचे सुवातेर 12 लाख रुपयांचो खर्च केल्ल्यान डेरीक अर्थीक फटको बसला. प्रशासकाच्या तेपार वकिलांक दिल्ली फी तेन्नाचो कार्यकारी संचालक अनिल फडते हाचे कडल्यान वसूल करपाचें लेगीत पत्रांत सांगलां. मजगतीं, डेरीचे संचालक माधव सहकारी आनी अनूप देसाय हांणी दिल्ल्या राजिनाम्या संबंदी बुधवारा जावपी संचालक मंडळाचे बसकेंत चर्चा करपाचें थारायलां.