गोंय काँग्रेस मायभुंये कडेन प्रामाणिकूच

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गिरीश चोडणकारः मुख्यमंत्र्यान राजिनामो दिवचो

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजीः म्हादय प्रस्नाचेर कर्नाटक राज्यांतले सगळे राजकी फुडारी हे आपले मायभुंये विशीं सदांच प्रामाणीक रावले. मात गोंयचे आदले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार आनी सध्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोंयचो विस्वासघात केला, असो आरोप आदले काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकार हांणी केलो.

राजकी फुडाऱ्यांनी आपले मायभुंये कडेन कशे प्रामाणीक रावचें गें गोंयांतल्या सत्ताधारी भाजपा फुडाऱ्यांनी शिकपाक जाय, संघाची तशीच शिकवण आसा. काँग्रेसीचेर आरोप करपी मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हांणी फाटल्या घडणुकांचेर एक नदर मारची. काँग्रेस पक्षान 1980 सावन नेमान म्हादयचें उदक घुंवडावपाक कर्नाटकाक विरोध केल्ल्याचें चोडणकार हांणी स्पश्ट केलें.

आदले मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे हांच्या सरकारा सावन ते उपरांत सत्तेर आयिल्ल्या गोंयांतल्या एकूय काँग्रेस सरकार म्हादय प्रस्नाचेर कर्नाटक सरकाराच्या कारस्थानांक वा चेपणाक बळी पडलें ना. कर्नाटकांत गुंडू राव हांचें तशेंच एस. एम. कृष्णा हांचें काँग्रेस सरकार सत्तेर आसतनाय गोंयांतल्या काँग्रेस सरकारान म्हादय प्रस्नाचेर तांचे आड संघर्श केल्लो, हाचो चोडणकार हांणी उगडास करून दिलो.

डॉ. सावंत हे म्हादय आपली आपय आशिल्ल्याचो जरी दावो करता, तरीय तांणी राजकी फायद्या खातीर म्हादयचो सौद  केला, ही गजाल सगळ्यांक खबर आसा, असो आरोपूय चोडणकार हांणी केला.

आमी कर्नाटकांत कळसा- भंडुराच्या प्रकल्प थळाक भेट दिवन आयले उपरांत कर्नाटकान म्हादयचें उदक घुंवडायिल्ल्याचें डॉ. सावंत हांचे नदरेक हाडून दिल्लें. पूण तांणी त्या वेळार उदक घुंवडायिल्ल्याचें मान्य करूंक नाशिल्लें आनी आमकां फटींग थारायिल्ले. मात आता ते कर्नाटकान उदक घुंवडायिल्ल्याचें मान्य करतात, म्हणजे ते फटींग आसात. गोंयकारांनी तांचेर कसो विस्वास दवरचो, असो प्रस्न चोडणकार हांणी उपस्थीत केला. म्हादय सारक्या गंभीर विशयाचेर फटींगपणा करपी डॉ. प्रमोद सावंत हांणी राजिनामो दिवचो, अशी मागणी चोडणकार हांणी केल्या.