गोंयाक योगभूंय सयत अध्यात्मीक पर्यटन केंद्र करतलेः मुख्यमंत्री

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मिरामार जाल्ल्या मुफत योग शिबिराक नागरिकांचो उपाट प्रतिसाद

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : खोशी राज्याचे वळेरेंत गोंयाक आनीक सर्वोत्कृश्ट करपाक गोंय ‘योगमय’ जावपाक जाय. गोंयाक योगभूंय तशेंच अध्यात्मीक पर्यटनाचे केंद्र करपा खातीर आपलें सरकार यत्न करता, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हणलें.
पतंजली योग समितीच्या गाेंय फांट्या वतीन शेनवारच्यान मिरामार दर्यादेगेर सुरू जाल्ल्या फुकट याेग शिबिरांत मुख्यमंत्री उलयताले.
ह्या वेळार योगगुरू रामदेव बाबा, स्वामी ब्रह्मेशानंद तांचे वांगडा हाजीर आशिल्ले. कूड आनी मन निरोगी दवरपाक योगाची गरज आसा. ते खातीरूच पतंजली योग समितीच्या गोंय फांट्यान गोंयांत तीन दीस फुकट योग शिबिराचें आयोजन केलां.
योग्याच्या माध्यमांतल्यान गोंयाक अदीक खोशी करपा खातीर सरकारा कडल्यान जावपी यत्नांक गोंयकारांनी सहकार्य करचे, तशेंच पर्यटना खातीर गोंयांत आयिल्ल्या देश-​विदेशांतल्या पर्यटकांनीय शिबिराचो लाव घेवचो, असो उलो मुख्यमंत्र्यान केला.
रामदेव बाबा हांणी दक्षीण भारतांतले सगल्यांत व्हड ‘पतंजली वेलनेस सेंटर’ गोंयांत स्थापन करपाचो प्रस्ताव दवरला. ते विशीं सरकारा कडल्यान तांकां गरजेचें सहकार्य मेळटलें, अशी हमी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली.
मजगतीं, मिरामार दर्यादेगेर शेनवार पसून सुरू जाल्ल्या योग शिबिराक थळाव्यांनी पयल्या दिसा उपाट प्रतिसाद दिलो. ते उपरांत सांजे नामनेचे गायक कैलाश खैर हांचो संगीत महाेत्सव जालो.

दिसांतल्यान एक वर योग करातः रामदेव बाबा
दरेक मनशान आपले भलायकेक सदांच प्राधान्य दिवपाक जाय. सदचे वेळापत्रक कितलेच व्यस्त आसले तरी दरेकल्यान दिसांतल्यान एक वर तरी योग करप गरजेचें. योगाक लागून मन आनी कूड निरोगी तशेंच प्रसन्न उरता, असो सल्लो रामदेव बाबा हांणी दिलो.