गोंयांतल्या 28 गायांक लंपी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आतां मेरेन 21,895 गायांचें वासिनीकरण, राज्यसभेंतली म्हायती

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजी : गोंयांतल्या वट्ट 28 गायांक लंपीची लागण जाल्ली. तातूंतल्या एके गायीक ह्या दुयेंसान मरण आयिल्ल्याची म्हायती केंद्रीय नुस्तें उद्देग आनी गोरवा सांबाळ मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला हांणी राज्यसभेंतल्या लेखी प्रस्नाचे जापेंत नमूद केल्या.

कांय म्हयन्यां पयलीं देशांतल्या विवीध राज्यांनी लंपी दुयेंसान खवदळ घातिल्लो. ह्या दुयेंसाची गायांक लागण जाल्ली. खंयच्या राज्यांत कितल्या गायांक लंपी दुयेंसाची लागण जाली, तातूंत कितल्या गायांक मरण आयलें आनी आतां मेरेन खंयच्या राज्यांतल्या गायांक लंपीचें वासीन दिलां, हाचो नियाळ मंत्री रुपाला हांणी जापेंत दिला.

गोंयांत आतां मेरेन वट्ट 28 गायांक लंपी दुयेंसाची लागण जाल्ली. तातूंतले एके गायेक मरण आयलें. जाल्यार राज्यांतल्या वट्ट 21,895 गायांक लंपीचें वासीन दिलां.

देशभरांतलो नियाळ घेतल्यार वट्ट 32,67,055 गायांक ह्या दुयेंसाची लागण जाली. तातूंत 1,84,653 गायांक मरण आयलें, जाल्यार देशभरांतल्या सुमार 8.49 कोटी गायांक लंपी दुयेंसाचो डोस दिला, अशें लेखी जापेंत नमूद केलां.

सुटयेच्या दिसाय शेतकारांचे फोन घेवचे

राज्य गोरवा सांबाळ आनी पशुवैजकी सेवा खात्यांतले कर्मचारी कार्यालयीन वेळे उपरांत तशेंच सुटयेच्या दिसा शेतकारांचे फोन घेनात. ताचो फटको जायत्या जाणांक बशिल्ल्याचे दिसून आयला. ते खातीर सहाय्यक संचालक तशेंच पशुवैजकी कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयीन वेळे उपरांत वा सुटयेच्या दिसाय शेतकारांचे फोन घेवन तांच्यो समस्यो सोडोवच्यो, अशें परिपत्रक खात्याचे संचालक आगुस्तिनो मिस्किता हांणी जारी केलां. जे कर्मचारी हे विशीं शेतकारांक सहकार्य करचे नात, तांचेर कारवाय करतले, अशी शिटकावणी तांणी दिली.